Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đâu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Thứ năm, 16/05/2019 14:39
Ngày 15/5, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh đã có thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đâu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Theo đó, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thực hiện phát hành hồ sơ mời sơ tuyển (HSMST) lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015, , như sau:

1.    Tên bên mời thầu: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

2.    Địa chỉ: Số 106, đường Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

3.    Nội dung chính của dự án: 
    - Tên dự án: Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
    - Loại dự án: Không thuộc nhóm C
- Địa điểm thực hiện dự án: Các huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
    - Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Cơ bản hoàn thành năm 2021.
    - Tổng vốn đầu tư: 7.615 tỷ đồng (khoảng 325,57 triệu USD)
    - Mục tiêu của dự án: Từng bước hình thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông có năng lực lớn, an toàn, tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu vận tải, phù hợp với định hướng và quy hoạch phát triển giao thông vận tải; kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Trung Bộ; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
    - Các hợp phần của dự án: Xây dựng khoảng 49,11 km đường cao tốc từ Km5+783 đến Km54+000.
    - Loại hợp đồng: BOT
    - Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án: 5.058 tỷ đồng (khoảng 216,25 triệu USD)

4. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu rộng rãi quốc tế có sơ tuyển

5. Thời gian phát hành HSMST: Từ 14 giờ ngày 15/5/2019 đến 14 giờ ngày 08/7/2019 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm phát hành HSMST: Phòng Kế hoạch – Tổng hợp; Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, số 106 đường Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

7. Giá bán 01 bộ HSMST: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn)
- Tên tài khoản: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh; 
- Số tài khoản: 3731.0.1095326.00000; Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1095326;
- Tại: Sở Giao dịch kho bạc nhà nước.

8. Địa điểm nộp hồ sơ dự sơ tuyển và mở thầu: Phòng họp số 104, trụ sở Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, số 106 đường Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 08/7/2019.

10. Thời điểm mở thầu: Bắt đầu từ 14 giờ 30 phút ngày 08/7/2019.

Nội dung hồ sơ mời sơ tuyển Tiếng ViệtTiếng Anh xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:709
Lượt truy cập: 128.988.151