Ban hành Quyết định về việc công bố mở cảng cạn Tân Cảng Hà Nam

Thứ tư, 29/05/2019 16:13 GMT+7
Ngày 24/5/2019, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Quyết định số 1007/QĐ-BGTVT về việc công bố mở cảng cạn Tân Cảng Hà Nam.

Theo Quyết định, chủ đầu tư cảng cạn thực hiện các trách nhiệm và quyền hạn của doanh nghiệp khai thác cảng theo quy định tại Nghị định số 38/2017/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan…; Cục Hàng hải VN có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của cảng cạn theo quy định tại Nghị định số 38/2017/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:522
Lượt truy cập: 94321033