Bắc Kạn: Chú trọng quản lý các công trình hạ tầng giao thông

Thứ hai, 01/07/2019 08:05 GMT+7

Những năm qua, tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm, dành vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông và đưa vào khai thác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ngành Giao thông thường xuyên chú trọng công tác bảo trì đường bộ

Để khai thác có hiệu quả và bảo đảm tính bền vững của các công trình giao thông, Sở Giao thông vận tải với chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giao thông vận tải bao như: Đường bộ, đường thủy nội địa, vận tải và an toàn giao thông. Trong đó, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông theo phân cấp; tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa đang khai thác thuộc trách nhiệm của tỉnh quản lý hoặc được ủy thác quản lý để bảo đảm tính bền vững, an toàn giao thông đối với các công trình.

Trong năm 2018, Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đã tham mưu với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, tiếp nhận các công trình xây dựng cơ bản; thực hiện thẩm định 24 công trình trên các tuyến đường mà ngành trực tiếp quản lý. Đồng thời, kết hợp với các huyện, thành phố rà soát các đường giao thông nông thôn đấu nối với quốc lộ và đường tỉnh.

Đối với công tác quản lý, bảo trì đường bộ, hiện nay ngành Giao thông vận tải đang được giao quản lý 13 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài hơn 450km và 03 tuyến quốc lộ đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Kạn (Quốc lộ 279, Quốc lộ 3B và Quốc lộ 3C), với tổng chiều dài hơn 311km. Vì thế, để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ, Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đặc biệt chú trọng việc phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa đường bộ theo đúng quy định của Nhà nước. Thực hiện quản lý cấp giấy phép thi công các công trình thi công trên hành lang đường bộ, trong năm 2018 đã cấp 31 giấy phép thi công đúng quy định hiện hành. Từ đầu năm 2019 đến nay, Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đã giải quyết chấp thuận công trình thiết yếu được 11 công trình; cấp giấy phép thi công 13 công trình; thẩm định dự toán gói thầu, hồ sơ mời thầu, nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, phương án khảo sát cho 22 công trình; xác định 51 công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Đối với công tác sửa chữa thường xuyên, tiếp tục chỉ đạo thực hiện "Đề án đổi mới toàn diện công tác quản lý bảo trì hệ thống quốc lộ", công tác bảo dưỡng đường bộ thường xuyên được Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện theo hình thức hợp đồng đấu thầu và đặt hàng quản lý trên các tuyến đường; bảo đảm thực hiện công tác duy tu công trình theo mục tiêu và chất lượng theo yêu cầu.

Ông Đinh Văn Dũng- Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông cho biết: Về cơ bản, công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên trong thời gian qua được thực hiện đúng theo yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn có các tuyến nghiệm thu bị giảm trừ khối lượng từ 5% – 12,5%. Công tác sửa chữa định kỳ trong năm 2018, các công trình trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh cơ bản đã thi công xong và nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. Nhìn chung, công tác quản lý và thẩm định các công trình sửa chữa định kỳ được triển khai theo kế hoạch; các công trình xây dựng đúng chủ trương và đạt hiệu quả đầu tư.

Để bảo đảm tính bền vững của các công trình sau khi bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, trong thời gian tới, Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục tham mưu với lãnh đạo Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý hệ thống đường giao thông; công tác bảo trì đường giao thông nông thôn dự án LRAMP và công tác quản lý các tuyến đường giao thông nông thôn. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm tính bền vững và phát huy tính hiệu quả của các công trình, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguồn: Báo Bắc Kạn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1774
Lượt truy cập: 104552450