Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ GTVT

Thứ sáu, 05/07/2019 14:05 GMT+7

Sáng 5/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn đã tới làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ GTVT.
Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ GTVT và các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trình bày báo cáo của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT  

Theo báo cáo của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT Bộ Giao thông vận tải luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ trọng tâm nên đã thường xuyên và kịp thời triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN. Bộ đã ban hành 01 chương trình hành động; 03 báo cáo; 01 Chỉ thị, 02 Kế hoạch, 03 văn bản chỉ đạo và kế hoạch quý, năm, đồng thời xây dựng kế hoạch và thành lập 2 Đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham những, lãng phí thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Qua kiểm tra đã yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị chú trọng đề cao vai trò cấp ủy, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham những, lãng phí; tăng cường công tác công khai minh bạch các hoạt động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ; xử lý triệt để các thông tin tố cáo, phản ánh của người dân và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị.

Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ GTVT đã ban hành 03 văn bản, quyết định về kê khai tài sản, thu nhập của các cá nhân thuộc diện phài kê khai do Bộ GTVT quản lý. Đến thời điểm báo cáo, Bộ GTVT đã hoàn thành 100% việc kê khai, lưu giữ, công khai bản kê khai đối với cá nhân thuộc diện Bộ quản lý theo đúng quy định; ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành giao thông vận tải; ban hành danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi và tiến hành chuyển đổi tại các đơn vị thuộc Bộ GTVT.  Bên cạnh đó, Bộ cũng đã ban hành, triển khai thực hiện đầy đủ các chương trình, kế hoạch năm để thực hiện công tác CCHC theo quy định và tiếp tục thực hiện các kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, theo hướng tập trung cải cách thể chể, cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, cải cách tài chính công và đổi mới công nghệ quản lý;cắt giảm, đơn giản hóa 201 TTHC/486 TTHC; nâng cấp 310/478 TTHC dịch vụ công trực tuyến lên mức 3,4. 

Thực hiện công tác cán bộ để PCTN, nhất là trong bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quân lý, Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ GTVT luôn quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, quy định của Trung ương trong công tác cán bộ (như phân cấp quản lý, quy hoạch, luân chuyển, trình tự, thủ tục bổ nhiệm v.v...). Các nội dung về công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Cán sự đảng Bộ đều được bàn bạc công khai, minh bạch trong các kỳ họp Ban Cán sự đảng Bộ, bảo đảm tính tập trung, dân chủ, quyết định tập thể, hồ sơ cán bộ của từng trường hợp trước khi quyết định được rà soát kỹ lưỡng. Với việc chỉ đạo sát sao quyết liệt của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ, công tác PCTN của Bộ GTVT bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định trong việc phát hiện, ngăn chặn, hạn chế tình trạng tham những, tiêu cực. Vì vậy, trong thời gian qua công tác PCTN của Bộ GTVT đã được Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ ghi nhận.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể một lần nữa khẳng định, Bộ GTVT luôn lấy phương châm chủ động phòng ngừa là chính, phát hiện, xử lý tiêu cực tham nhũng là rất quan trọng. Bộ GTVT đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp nhận xử lý tất cả các kênh thông tin từ tin nhắn, đơn thư nặc danh, mạo danh, phản ánh có liên quan đến tiêu cực tham nhũng nhằm chấn chỉnh sửa chữa các sai sót do tổ chức, cá nhân gây ra. Nhất trí với các ý kiến trong dự thảo báo cáo của Đoàn công tác Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, lãnh đạo Bộ GTVT sẽ tiếp thu nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn công tác và ý kiến của đồng chí Trưởng đoàn tại buổi làm việc, nghiên cứu, triển khai sát với điều kiện thực tế của Bộ GTVT.

Trưởng đoàn công tác Lê Minh Trí phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng đoàn công tác, Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí đề nghị Ban Cán sự đảng Bộ GTVT cần tiếp tục thực hiện tốt các quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng, coi biện pháp phòng là mục tiêu hàng đầu.

Theo Trưởng đoàn Lê Minh Trí nếu ta "phòng" tốt thì vừa giữ được cán bộ, vừa giữ được hình ảnh, uy tín của Ngành vừa bớt phải thực hiện công tác "phát hiện". Bên cạnh đó, Bộ cũng cần quan tâm chỉ đạo xây dựng các định mức, đơn giá, tiêu chuẩn, quy chuẩn trong lĩnh vực giao thông vận tải; Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế hoạt động của các đoàn thanh tra, kiểm tra, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ không để sơ hở để thực hiện các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quá trình thanh tra, kiểm tra. Quan tâm chỉ đạo, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhất là tập trung kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực có nhiều thông tin, dư luận và dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; những nơi có nhiêu dư luận quan chúng phản ánh, tố cáo về tiêu cực, tham nhũng; kết hợp giám sát thường xuyên với thanh tra, kiểm tra những nơi có nguy cơ tham nhũng cao; chú ý công tác thanh tra, kiểm tra, nếu thanh tra kiểm tra không phát hiện vi phạm mà đoàn thanh tra kiểm tra sau phát hiện sai phạm thì đoàn trước bị xử lý trách nhiệm. Cần công khai kết quả thanh tra, kiểm tra để các tổ chức, cá nhân có liên quan giám sát; tăng cường theo dõi việc đôn đốc, cũng như kết quả thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra.

DT
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1473
Lượt truy cập: 108660402