Triển khai Nghị định số 56/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ

Thứ tư, 10/07/2019 14:08 GMT+7
Bộ GTVT có Công văn số 6269/BGTVT-KHĐT yêu cầu các Vụ thuộc Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam triển khai Nghị định số 56/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ.

Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 56/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019  về quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Để triển khai thực hiện, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên nghiên cứu, áp dụng các quy định của Nghị định trong quá trình triển khai lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành.

Theo Điều 5 Nghị định số 56/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019, kinh phí lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch được sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và nguồn vốn hợp pháp khác, vì vậy, đề nghị Tổng cục, các Cục chuyên ngành rà soát, tính toán nhu cầu vốn để triển khai, điều chỉnh các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành gửi Vụ Tài chính tổng hợp trong các dự toán ngân sách hàng năm làm cơ sở triển khai thực hiện.

Nội dung Nghị định số 56/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ được công bố tại địa chỉ:

 http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=197277

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2591
Lượt truy cập: 114067148