Thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng

Thứ tư, 07/08/2019 11:49 GMT+7

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật vừa ký Văn bản 7168/BGTVT-CQLXD gửi các đơn vị yêu cầu thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

Theo đó, Bộ yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT nghiên cứu, phổ biến quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung Văn bản số 4652/BKHĐT-QLĐT ngày 05/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó lưu ý các nội dung:

- Đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng năm 2019 theo hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% số lượng về gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu. Để đảm bảo đạt tỷ lệ đấu thầu qua mạng nêu trên, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị quyết liệt chỉ đạo bộ phận tham mưu, giúp việc trong công tác lựa chọn nhà thầu tổ chức rà soát các gói thầu chưa phát hành hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầm để lựa chọn gói thầu phù hợp, thực hiện các thủ tục trình duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng; chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ GTVT về việc không đáp ứng tỷ lệ đấu thầu qua mạng nêu trên.

- Đối với các gói thầu chưa áp dụng đấu thầu qua mạng, yêu cầu Bên mời thầu đính kèm tệp tin (fĩle) hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá khi đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại điểm c khoản 2, điểm c khoản 3 Điều 11 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC.

Bộ cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Văn bản số 1395/BGTVT-CQLXD ngày 06/02/2018 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT- TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 01/CT-BGTVT ngày 05/01/2019 về tăng cường công tác quản lý, thực hiện nhiệm Vụ, công vụ liên quan đến hoạt động quản lý, thực hiện dự án, phòng ngừa, ngăn chăn tiêu cực; Văn bản số 2793/BGTVT-CQLXD ngày 27/3/2019 về nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý trong công tác đấu thầu, ký kết, quản lý hợp đồng và chế tài xử lý vi phạm hợp đồng của nhà thầu xây lắp; Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 13/5/2019 về tăng cường kiểm soát công tác lựa chọn nhà thầu và quản lý thực hiện hợp đồng xây lắp các dự án xây dựng công trình giao thông; Văn bản số 5655/BGTVT-CQLXD ngày 17/6/2019 phổ biến, triển khai Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ KH&ĐT.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:891
Lượt truy cập: 99392780