Kiện toàn Ban chỉ đạo và điều phối các hoạt động trong nhiệm kỳ Chủ tịch các Hội nghị STOM, ATM trong năm 2019

Thứ sáu, 06/09/2019 16:40 GMT+7
Ngày 30/8/2018, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã ký ban hành Quyết định số 1624/QĐ-BGTVT về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và điều phối các hoạt động trong nhiệm kỳ Chủ tịch các Hội nghị STOM, ATM trong năm 2019.

Theo đó, Ban Chỉ đạo (gồm 15 thành viên), do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn làm Trưởng ban, Vụ trưởng Vụ HTQT Lê Tuấn Anh làm Phó trưởng ban chỉ đạo thường trực.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ GTVT điều phối các hoạt động trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội nghị ATM 25 và các công việc khác.

Ban Chỉ đạo làm việc theo hình thức kiêm nhiệm, được huy động và sử dụng bộ máy, cán bộ, thuộc quyền quản lý của các cơ quan tham gia Ban Chỉ đạo, được sử dụng con dấu của Bộ GTVT khi Trưởng Ban Chỉ đạo và Phó trưởng Ban Chỉ đạo ký các văn bản để thực hiện nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1589/QĐ-BGTVT.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2284
Lượt truy cập: 104825705