Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam mời chào hàng gói thầu "Mua 01 xe xúc nâng điện 2 tấn và 01 xe xúc nâng 3 tấn cho Chi nhánh Nội Bài"

Thứ ba, 10/09/2019 15:22 GMT+7
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam mời chào hàng gói thầu "Mua 01 xe xúc nâng điện 2 tấn và 01 xe xúc nâng 3 tấn cho Chi nhánh Nội Bài"

1. Tên Gói thầu: Mua 01 xe xúc nâng điện 2 tấn và 01 xe xúc nâng 3 tấn cho Chi nhánh Nội Bài.

Loại gói thầu:  Mua sắm hàng hóa

Giá gói thầu:  2.266.000.000  VND.

Nội dung chính của gói thầu: Mua 01 xe xúc nâng điện 2 tấn và 01 xe xúc nâng 3 tấn cho Chi nhánh Nội Bài.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ mặt đất đợt 1 năm 2019.

3. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu của VIAGS, vốn vay.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: 08 giờ 00 ngày 16 tháng 09 năm 2019 đến trước 16 giò 00 ngày 23 tháng 09 năm 2019 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC:

Công Ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS).

Địa chỉ giao dịch: Lầu 5, Toà nhà Tổng công ty HKVN - CTCP – phía Nam, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.35472288 Fax: 028.35471188

Email: dauthau@viags.vn.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu: 22.660.000 (Hau mươi hai triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn đồng)

Hình thức bảo lãnh: Đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00 ngày 23 tháng 09 năm 2019.

11. Thời điểm mở thầu: 16 giờ 00 ngày 23 tháng 09 năm 2019.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1095
Lượt truy cập: 106048127