Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển bằng đường hàng không

Thứ ba, 17/09/2019 08:42 GMT+7
Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 1680/QĐ-BGTVT thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển bằng đường hàng không

Theo đó, thành lập Ban soạn thảo xây dựng Nghị định quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển bằng đường hàng không gồm 27 thành viên, do ông Lê Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ GTVT làm Trưởng ban.

Nhiệm vụ của Ban soạn thảo là trực tiếp chỉ đạo Tổ biên tập trong quá trình soạn thảo Nghị định; Tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Đồng thời, thành lập Tổ Biên tập xây dựng Nghị định quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển bằng đường hàng không gồm 26 thành viên do ông Trần Bảo Ngọc, Vụ trưởng Vụ Vận tải làm Tổ trưởng.

Nhiệm vụ của Tổ biên tập là hoàn thiện dự thảo Nghị định và các báo cáo theo quy định; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban soạn thảo về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định; báo cáo Ban soạn thảo thông qua dự thảo Nghị định; Tổ trưởng Tổ biên tập có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban soạn thảo về công việc được giao. Thành viên Tổ biên tập có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Tổ biên tập và chịu sự phân công của Tổ trưởng Tổ biên tập.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Nghị định quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển bằng đường hàng không được Chính phủ thông qua.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1136
Lượt truy cập: 104637360