Ban hành Văn bản hợp nhất quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt

Thứ tư, 09/10/2019 15:13 GMT+7
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BGTVT ngày 02/10/2019 về Thông tư Quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt.

Theo đó, Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ GTVT quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 11/2019/TT-BGTVT ngày 11/3/2019 của Bộ GTVT quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ GTVT quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

Nội dung Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BGTVT xem tại đây.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:931
Lượt truy cập: 103076300