Công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất Sân bay Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng thông báo mời chào hàng Gói thầu "Mua máy nạp gas tự động, thùng và dụng cụ sửa chữa"

Thứ ba, 29/10/2019 08:45 GMT+7
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất Sân bay Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng thông báo mời chào hàng Gói thầu "Mua máy nạp gas tự động, thùng và dụng cụ sửa chữa"

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 2 : Mua máy nạp gas tự động, thùng và dụng cụ sửa  chữa.

Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

Giá gói thầu: 581.377.500 VND

Nội dung chính của gói thầu: Mua máy nạp gas tự động, thùng và dụng cụ sửa  chữa.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Dự án đầu tư Trang thiết bị phục vụ mặt đất và trang thiết bị phục vụ sửa chữa năm 2019 của Chi nhánh Đà Nẵng

3. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất sân bay Việt Nam và vốn vay.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 23 tháng 10 năm 2019 đến trước 16 giờ 00, ngày 05 tháng 11 năm 2019 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC:

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất sân bay Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng

Tầng 2, Tòa nhà Trực thăng Miền Trung – Sân bay Quốc tế Đà Nẵng

Điện thoại: +84.2363.830.338; Fax: +84.2363.824.141.

Email: hunglt@viags.vn

8. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí

9. Bảo đảm dự thầu: Không.

10. Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00, ngày 05 tháng 11 năm 2019.

11. Thời điểm mở thầu: 16 giờ 00, ngày 05 tháng 11 năm 2019.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1019
Lượt truy cập: 108477216