Mời thầu Gói thầu BH2: Bảo hiểm công trình cho các gói thầu xây lắp đoạn Km26+500 –Km69+000, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn

Thứ năm, 05/12/2019 13:46 GMT+7
Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thực hiện phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu BH2: Bảo hiểm công trình cho các gói thầu xây lắp đoạn Km26+500 - Km69+000 , Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 như sau:

1. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00, ngày 05 tháng 12 năm 2019 đến 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 12 năm 2019 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp; Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, số 106 Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn)

-Tên tài khoản: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

-Số tài khoản: 3731.0.1095326.00000; Mã đơn vị quan hệ ngân sách:1095326.

-Tại: Sở Giao dịch kho bạc Nhà nước

4. Địa điểm nộp HSDT và mở thầu: Phòng họp số 104, trụ sở Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, số 106 đường Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

5. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút, ngày 25/12/2019.

6. Thời điểm mở thầu: Bắt đầu từ 8 giờ 40 phút, ngày 25/12/2019.

Nội dung Thông báo và Hồ sơ mời thầu xem Tại đây!

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2157
Lượt truy cập: 106566360