Tập trung triển khai, đảm bảo tiến độ, chất lượng 05 quy hoạch chuyên ngành GTVT giai đoạn 2021 - 2030

Thứ năm, 12/03/2020 00:56

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp với các Vụ, Cục, Tổng cục về tiến độ lập 5 quy hoạch (QH) chuyên ngành của Bộ GTVT giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, vào sáng nay (ngày 12/3).

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng: Nguyễn Ngọc Đông, Lê Đình Thọ, Lê Anh Tuấn; lãnh đạo Văn phòng Bộ; các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Pháp chế; các Cục: Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam; Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Viện Chiến lược và Phát triển GTVT; Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI). 

Lãnh đạo các Cục, Tổng cục chuyên ngành báo cáo với Bộ trưởng
về kế hoạch tiến độ thực hiện lập quy hoạch ngành quốc gia

Theo báo cáo tình hình thực hiện và kế hoạch triển khai lập QH ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Vụ Kế hoạch Đầu tư: Theo Luật QH và Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 9/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT được giao tổ chức lập 05 QH ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gồm: QH mạng lưới đường bộ; QH mạng lưới đường sắt; QH tổng thể phát triển hệ thống cảng biển; QH tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay; QH kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa).

Bộ GTVT đã có Quyết định số 2023/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2018 giao nhiệm vụ cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục: Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam triển khai lập 05 QH.

Về công tác phê duyệt nhiệm vụ, Bộ GTVT đã trình và được Thủ tướng Chính phủ (TTCP) phê duyệt Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập QH của 05 QH ngành quốc gia; triển khai lấy ý kiến các bộ liên quan, họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ của 05 QH và trình TTCP phê duyệt 5 nhiệm vụ này.

Đến nay, TTCP đã phê duyệt nhiệm vụ 05 QH ngành quốc gia với thời gian lập QH không quá 12 tháng kể từ thời điểm phê duyệt nhiệm vụ. Bộ GTVT đã phê duyệt dự toán lập quy hoạch 05 QH ngành quốc gia. Kế hoạch đấu thầu 02 QH ngành quốc gia về đường bộ, đường đã được phê duyệt; 02 QH đường thủy nội địa, hàng hải đang trình lãnh đạo Bộ phê duyệt làm cơ sở để đấu thầu lựa chọn nhà thầu lập QH. Riêng QH cảng hàng không do phải làm rõ nội hàm của tên QH nên phê duyệt nhiệm vụ QH chậm hơn, dự kiến phê duyệt kế hoạch đấu thầu trước ngày 15/3/2020.

Về nguồn vốn lập QH, Bộ GTVT đã có quyết định giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2020 cho công tác lập QH ngành quốc gia, trong đó giao kế hoạch vốn cho 04 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải).

Vụ Kế hoạch Đầu tư đánh giá: Đến thời điểm này, Bộ GTVT là một trong những bộ đi đầu về công tác chuẩn bị cho việc xây dựng QH 5 ngành lĩnh vực, đảm bảo tiến độ tương đối tốt. Theo đó, Bộ KHĐT đã có văn bản yêu cầu các Bộ trình duyệt toàn bộ nhiệm vụ các QH ngành quốc gia trong tháng 3/2020. Đối với nhiệm vụ này, Bộ GTVT đã hoàn thành trong tháng 12/2019. Hiện nay, 04 QH (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải) đã đủ điều kiện triển khai đấu thầu lựa chọn nhà thầu lập QH.

Tại cuộc họp, các đại biểu dự họp đã tập trung báo cáo tình hình triển khai một số nghiên cứu QH liên quan như Nghiên cứu toàn diện về phát triển bền vững hệ thống GTVT Việt Nam, QH tổng thể quốc gia; đồng thời kiến nghị kế hoạch triển khai lập QH ngành quốc gia thời gian tới, đảm bảo hoàn thành 05 QH ngành quốc gia theo tiến độ yêu cầu.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá, trong thời gian qua các đồng chí Thứ trưởng, Vụ Kế hoạch Đầu tư, các Cục, Tổng cục chuyên ngành đã tập trung trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ về quy hoạch 05 lĩnh vực chuyên ngành của Bộ GTVT theo Luật Quy hoạch mới. Kết quả bước đầu đến thời điểm này, tất cả đề cương 05 lĩnh vực đã được trình và được TTCP phê duyệt. Bộ đã bố trí nguồn vốn lập QH cho 04 lĩnh vực. Riêng lĩnh vực hàng không, Bộ trưởng giao Vụ Kế hoạch Đầu tư sớm bố trí nguồn lực để đảm bảo triển khai ngay như các lĩnh vực khác; tham mưu văn bản để Bộ gửi các địa phương lấy ý kiến góp ý cho các QH.

Chốt tiến độ hoàn thành các quy hoạch, Bộ trưởng thống nhất tháng 12/2020 trình TTCP phê duyệt theo đúng tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ. Bộ trưởng thống nhất thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch của Bộ GTVT để nghiên cứu, phản biện, nhận xét và đánh giá chất lượng nội dung của các báo cáo đầu kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ từng QH.
 
Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tập trung vào công tác đấu thầu lựa chọn tư vấn lập quy hoạch theo quy định của pháp luật; khẩn trương triển khai lập quy hoạch, đảm bảo tiến độ báo cáo đầu kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ; cử chuyên gia có trình độ, năng lực tham gia thực hiện, triển khai tích cực hơn nữa để đảm bảo tiến độ hoàn thành, đảm bảo chất lượng 05 quy hoạch.

VH

ĐÁNH GIÁ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13606
Lượt truy cập: 158.109.225