Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long mời quan tâm Gói thầu 6A: Tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán xây dựng và hỗ trợ đấu thầu cho Dự án thành phần 1A

Thứ ba, 21/04/2020 15:53 GMT+7
Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long mời quan tâm Gói thầu 6A: Tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán xây dựng và hỗ trợ đấu thầu cho Dự án thành phần 1A

1. Tên gói thầu: Gói thầu 6A: Tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán xây dựng và hỗ trợ đấu thầu cho Dự án thành phần 1A

- Giá gói thầu (theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu): 60.967 triệu đồng tương đương 2,785 triệu USD (đã bao gồm 10% VAT).

- Nội dung chính của gói thầu: Trên cơ sở kết quả Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1A đã được duyệt và ranh giải phóng mặt bằng đã cắm tại hiện trường, thực hiện các công tác khảo sát và lập thiết kế kỹ thuật, dự toán; cập nhật đánh giá tác động môi trường và hỗ trợ Tổng công ty Cửu Long trong công tác lựa chọn các nhà thầu có liên quan trong giai đoạn thực hiện dự án (như hỗ trợ lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp, lập hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn giám sát xây dựng, hỗ trợ lập báo cáo xét thầu...). Các chuyên gia tư vấn, nhân sự huy động để thực hiện gói thầu cần có năng lực hành nghề và kinh nghiệm chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán và hỗ trợ đấu thầu (8 tháng khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán và 4 tháng hỗ trợ đấu thầu).

2. Tên dự án: Dự án thành phần 1A thuộc Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nguồn vốn: Vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh trong danh sách ngắn các tư vấn phù hợp với “Hướng dẫn tuyển chọn Tư vấn thuộc khoản vay EDCF” (QBS, EDCF Procurement Guidelines).

- Theo quy định của nhà tài trợ, tư cách hợp lệ của Tư vấn sẽ theo các điều sau:

(1) Là các công dân của Hàn Quốc (bao gồm cả pháp nhân được thành lập tại Hàn Quốc phù hợp với luật pháp và quy định của nước này, sau đây cùng được áp dụng)

(2) Các doanh nghiệp nước ngoài trong đó các công dân của Hàn Quốc nắm giữ hơn 50% cổ phần cũng như chi nhánh nước ngoài của công ty mà công dân của Hàn Quốc bảo lưu quyền quản lý và được giao cho các công việc thực hiện kinh doanh.

(3) Liên doanh được xây dựng bởi các công dân Hàn Quốc với các tổng công ty thành lập phù hợp với luật pháp và quy định của quốc gia của Bên Vay, trong đó công dân của Hàn Quốc nắm giữ hơn 50% cổ phiếu hoặc có quyền ra quyết định thực tế.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn / 02 túi  hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMQT: Từ 9 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2020 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 5 năm 2020 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMQT:

- Trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, việc phát hành HSMQT được thực hiện theo một trong các hình thức như sau :

Phát hành trực tiếp: Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long; địa chỉ: 127B Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028.38410088; Fax: 028.38411872; Email: cuulongcipm@mt.gov.vn.

Phát hành qua email: Bên mời thầu sẽ gửi HSMQT qua email cho nhà thầu có email đề nghị.

- Bên mời thầu chỉ gửi HSMQT cho các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về tư cách hợp lệ tại Mục 4 nêu trên.

Ghi chú : Khi nhà thầu đến nhận HSMQT hay email đề nghị cấp HSMQT, vui lòng cung cấp thông tin giới thiệu sơ bộ về nhà thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ theo yêu cầu tại Mục 4 nêu trên để bên mời thầu kiểm tra.

8. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 5 năm 2020.

9. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 5 năm 2020.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1153
Lượt truy cập: 111125816