Chi bộ Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Thứ tư, 13/05/2020 12:39 GMT+7

Sáng 13/5, Chi bộ Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Thứ trưởng Lê Đình Thọ, ủy viên Ban cán sự đảng Bộ đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Đoàn Huy Khương, Phó trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ; đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ.

Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông Lê Hoàng Minh phát biểu tại Đại hội

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 -2020 do Phó Bí thư chi bộ Bùi Khắc Điệp trình bày tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ qua Chi uỷ Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông đã chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, công chức; hoàn thành bảo đảm chất lượng, tiến độ các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Tập thể Chi ủy, Lãnh đạo Vụ luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc “tập trung dân chủ” thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát theo nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra và bám sát chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ. Thông qua việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tư tưởng chính trị của đội ngũ đảng viên ngành càng nâng cao. Công tác sinh hoạt Chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị được duy trì. Đảng viên trong Chi bộ có ý thức chủ động thực hiện công vụ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu kịp thời, hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ. Công tác đoàn thể, quần chúng, công tác dân vận được quán triệt và thực hiện có hiệu quả, nhờ đó mà sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong Chi bộ ngày càng được nâng cao.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ, Ủy viên Ban Cán sự đảng phát biểu tại Đại hội

Về hạn chế, tồn tại, báo cáo cũng đã chỉ rõ một số vấn đề cần tiếp tục khắc phục trong nhiệm kỳ tới như công tác tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đôi lúc còn chưa hoàn thành đúng tiến độ, việc đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt đảng còn chưa phong phú.

Đồng chí Đoàn Huy Khương thay mặt Đảng ủy Bộ 
tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông nhiệm kỳ 2020 - 2022 

Trong nhiệm kỳ mới 2020 -2022, Chi bộ Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông xác định tiếp tục tập trung nâng cao công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đẩy mạnh hơn nữa công tác học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt nội dung Nghị quyết của Đảng, Chính phủ và Đảng ủy Bộ, lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 2020 - 2022, bảo đảm chất lượng tiến độ. Đồng thời, tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ, phấn đấu xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu danh hiệu "Chi bộ trong sạch, vững mạnh", 100% đảng viên được xếp loại "Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ", trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên Chi bộ Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; 100 % cán bộ, đảng viên, công chức được học các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua của Ngành GTVT. Xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và hàng năm; 100% đảng viên được kiểm tra, giám sát.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đánh giá cao báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội. Thứ trưởng cho rằng báo cáo đã nhìn nhận rõ những thành tích đã  đạt được cũng như chỉ ra những hạn chế tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, báo cáo cũng đã nêu rõ phương hướng, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu Chi bộ Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông trong nhiệm kỳ 2020-2022 cần đổi mới mạnh mẽ mô hình và phương thức làm việc để tham mưu sâu, tham mưu trúng, tham mưu đúng cho lãnh đạo Bộ trong lĩnh vực quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông. Theo đó, Chi bộ và tập thể lãnh đạo Vụ cần có sự phân công, phân nhiệm  cho các cán bộ, chuyên viên trong Vụ hợp lý, khoa học. Làm tốt công tác lập kế hoạch quản lý bảo trì, khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia. Đẩy mạnh hơn nữa công tác ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo trì, khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng giao thông. 

Về công tác xây dựng Đảng, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu tập thể Chi bộ cũng như mỗi đảng viên cần tiếp thực hiện tốt các nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng mong muốn các đảng viên trong chi bộ Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông nói riêng, cán bộ công chức trong Vụ nói chung tiếp tục duy trì tốt sự đoàn kết, nhất trí hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2022.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu Chi ủy Chi bộ Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí: Đồng chí Lê Hoàng Minh - Vụ trưởng giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Lê Thị Thu Hà - Phó Vụ trưởng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Lê Xuân Hòa - Chuyên viên giữ chức Chi ủy viên. Nhất trí cử đồng chí Lê Hoàng Minh - Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ; đồng chí Lê Thị Thu Hà - Phó Vụ trưởng, Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Đỗ Văn Quốc - Phó Vụ trưởng đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX.

Đại hội khẳng định quyết tâm của tập thể cán bộ, đảng viên Chi bộ Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông; tiếp tục phát huy thành tích đạt được, khắc phục khuyết điểm, nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra./.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1447
Lượt truy cập: 113939335