Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020

Thứ tư, 13/05/2020 23:27

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 4505/BGTVT-MT gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020.

Vụ Môi trường phối hợp Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ GTVT tổ chức Lễ phát động hưởng ứng
Ngày Môi trường thế giới (05/6), Tuần lễ biển và hải đảo VN và Ngày Đại dương thế giới (8/6) 

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 nhằm góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn tại các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, chủ đề Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 được lựa chọn là “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh” với mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, trong đó việc bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn tại các vùng chịu ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn là rất quan trọng và phải được ưu tiên hàng đầu.

Để hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ điều kiện thực tế triển khai thực hiện các hoạt động sau:

Tuyên truyền, phổ biến (trong điều kiện đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của Chính phủ về an toàn và phòng chống dịch bệnh Covid-19), treo biểu ngữ, áp phích các thông tin về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường với nhiều chủ đề, thông điệp.

Các cơ quan truyền thông, báo chí ngành giao thông vận tải xây dựng tin, bài tuyên truyền, phổ biến về vai trò, tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh.

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: Từ ngày 29/4/2020 đến ngày 30/6/2020, có thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28/8) và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác như ngày môi trường thế giới (ngày 05/6)./.

P.V

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2013
Lượt truy cập: 128.992.948