Thông báo phát hành hồ sơ mời thầu và lịch thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án ĐTXD đoạn cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Thứ năm, 16/07/2020 09:47 GMT+7
Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thực hiện phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT) lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020, như sau:

1. Thời gian phát hành HSMT: Từ 15 giờ 00 phút, ngày 21/7/2020 đến 15 giờ 00 phút ngày 21/9/2020 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Kế hoạch – Tổng hợp; Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, số 106 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

3. Giá bán 01 bộ HSMT: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn)

- Tên tài khoản: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh; 

- Số tài khoản: 3714.0.1095326.00000;

- Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1095326; 

- Tại: Sở Giao dịch kho bạc nhà nước.

4. Địa điểm nộp HSDT và mở thầu (HSĐXKT): Phòng họp số 104, trụ sở Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, số 106 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

5. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 21/9/2020.

6. Thời điểm mở thầu (HSĐXKT): Bắt đầu từ 15 giờ 10 phút, ngày 21/9/2020.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Thời gian xây dựng 24 tháng + thời gian vận hành khai thác và thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ hoàn vốn khoảng 15 năm 11 tháng 26 ngày.

8. Nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án và vốn Nhà đầu tư.

9. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. 

10. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

11. Bảo đảm dự thầu: 54,82 tỷ đồng; (Bằng chữ: Năm mươi tư tỷ, tám trăm hai mươi triệu đồng)

12. Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2422
Lượt truy cập: 115821700