Yêu cầu các doanh nghiệp gửi báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp để công bố trên Cổng TTĐT Bộ GTVT

Thứ tư, 19/08/2020 14:52 GMT+7
Bộ GTVT vừa có Công văn số 8111/BGTVT-QLDN gửi các Tổng công ty: Quản lý bay Việt Nam, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long, Công nghiệp tàu thủy Việt Nam; Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giao thông vận tải về việc báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp về Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ Giao thông vận tải

Theo đó, để thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước; Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các doanh nghiệp gửi các báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp về Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Giao thông vận tải để thực hiện công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định. 

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2407
Lượt truy cập: 115940024