Tình hình triển khai công tác lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 05 dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Thứ ba, 06/10/2020 08:05 GMT+7

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Tình hình triển khai công tác lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 05 dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 

 
   

 

Bộ Giao thông vận tải xin gửi lời chào trân trọng tới quý cơ quan thông tấn báo chí!

Bộ GTVT xin cung cấp thông tin tình hình triển khai công tác lựa chọn NĐT thực hiện 05 dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, cụ thể như sau:

1. Tình hình triển khai cho đến ngày 05/10/2020

Trong tháng 4 năm 2020, Bộ GTVT đã phê duyệt kết quả sơ tuyển toàn bộ 05 dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP, có 16 nhà đầu tư trong nước đã vượt qua sơ tuyển (dự án ít nhất có 02 nhà đầu tư, nhiều nhất 05 nhà đầu tư).

Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 117/2020/QH14, Bộ GTVT đã cập nhật kết quả phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán và điều chỉnh phương án tài chính, hoàn chỉnh hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật và yêu cầu tại Nghị quyết số 20/NQ-CP của Chính phủ. Đến ngày 20 tháng 7 năm 2020, Bên mời thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu cho các nhà đầu tư qua sơ tuyển, tổng số 14/16 nhà đầu tư đã mua hồ sơ mời thầu. Theo quy định tại hồ sơ mời thầu, đến ngày 20 tháng 9 năm 2020 sẽ đóng/mở thầu toàn bộ 05 dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP.

a) Về việc điều chỉnh hồ sơ mời thầu, gia hạn thời hạn đóng thầu

Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

Triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20 tháng 7 năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 05 tháng 9 năm 2020) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo quy định chuyển tiếp tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư số 02/2020/TT-BXD “Đối với các gói thầu xây dựng đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này, thì Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc áp dụng các quy định tại Thông tư này để thực hiện”.

Do Thông tư số 02/2020/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 05 tháng 9 năm 2020 trước thời điểm đóng thầu các dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP, căn cứ các quy định chuyển tiếp nêu trên, Bộ GTVT đã chỉ đạo các Ban Quản lý dự án (Bên mời thầu) khẩn trương rà soát, cập nhật dự toán, tổng dự toán các dự án thành phần theo đúng đơn giá, định mức, các cơ chế chính sách của nhà nước theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng và các quy định của pháp luật. Trên cơ sở số liệu cập nhật, Bộ GTVT đã tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí đầu tư xây dựng, tổng dự toán các dự án thành phần; phê duyệt điều chỉnh phương án tài chính và điều chỉnh hồ sơ mời thầu, đến ngày 05 tháng 10 năm 2020 sẽ đóng/mở thầu toàn bộ 05 dự án.

b) Kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đến thời điểm hiện nay

Ngày 02 tháng 10 năm 2020, Bên mời thầu đã đóng/mở thầu đối với gói thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 02 dự thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Ngày 05 tháng 10 năm 2020, Bên mời thầu đã đóng/mở thầu đối với gói thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 03 dự thành phần còn lại (đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, đoạn Nha Trang - Cam Lâm và đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo). Quá trình thực hiện đóng/mở thầu được Bên mời thầu và các nhà đầu tư tổ chức thực hiện công khai, đúng quy định pháp luật về đấu thầu, trước sự chứng kiến của các bên có liên quan và đại diện của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03). Kết quả đóng/mở thầu 05 gói thầu như sau:

- 03 dự án thành phần có từ 02 nhà đầu tư đã nộp hồ sơ mời thầu, gồm: đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có 02 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, đoạn Nha Trang - Cam Lâm có 02 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo có 03 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu.

- 02 dự án thành phần đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu đến thời điểm đóng thầu không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu. Căn cứ quy định về xử lý tình huống trong lựa chọn nhà đầu tư tại khoản 4 Điều 80 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu đến ngày 12 tháng 10 năm 2020.

Như vậy, đến thời điểm đóng thầu có 03 dự án có từ 02 nhà đầu tư nộp hồ sơ mời thầu, 02 dự án còn lại (đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu) không có nhà đầu tư nộp hồ sơ mời thầu.

2. Kế hoạch triển khai tiếp theo

Đối với 03 dự án có từ 02 nhà đầu tư nộp hồ sơ mời thầu, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo Bên mời thầu khẩn trương đánh giá hồ sơ dự thầu. Dự kiến đến ngày 25 tháng 10 năm 2020 sẽ có kết quả sơ bộ đánh giá về hồ sơ đề xuất kỹ thuật (các nhà đầu tư đã được đánh giá, rà soát cập nhật về năng lựa tài chính, có cam kết cung cấp tín dụng của ngân hàng và đạt yêu cầu về điểm kỹ thuật), qua đó có thể đánh giá sơ bộ về kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Các nhà đầu tư có hồ sơ đề xuất đạt điểm yêu cầu sẽ tiếp tục được mở, đánh giá đề xuất tài chính; nhà đầu tư có giá gói thầu (mức vốn góp nhà nước) thấp nhất sẽ được xem xét phê duyệt trúng thầu. Tiến độ dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 12 năm 2020.

Đối với 02 dự án đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, trường hợp đến hết thời điểm gia hạn đóng thầu (ngày 12 tháng 10 năm 2020) vẫn không có nhà đầu tư nộp hồ sơ mời thầu. Theo quy định tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 của Quốc hội, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Bộ GTVT xin trân trọng thông tin tới Quý cơ quan báo chí./.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1960
Lượt truy cập: 115872552