Thông báo mời thầu gói thầu XL-02: Xây dựng đoạn tuyến Km113+500 - Km120+500 Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1

Thứ năm, 29/10/2020 14:30
Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long thông báo mời thầu Gói thầu XL-02: Xây dựng đoạn tuyến Km113+500 - Km120+500 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1. Nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu XL-02: Xây dựng đoạn tuyến Km113+500 - Km120+500 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1.

- Loại gói thầu: Xây lắp 

- Giá gói thầu (theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu): 763.000.000.000 đồng.

- Nội dung chính của gói thầu: Thực hiện thi công xây dựng đoạn tuyến Km113+500 - Km120+500 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng

2. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1;

3. Nguồn vốn: Vốn Ngân sách Nhà nước;

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2020 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2020 (giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long; địa chỉ: 127B Đinh Tiên Hoàng (Lê Văn Duyệt), phường 3, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028.38410088; Fax: 028.38411872.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 dồng (Hai triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).

10. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2020.

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 05 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2020.

HSDT sẽ được mở công khai vào 15 giờ 05 phút (giờ Việt Nam), ngày 20 tháng 11 năm 2020, tại Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long. Địa chỉ: 127B Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:15159
Lượt truy cập: 145.451.052