Năm 2020, Trung tâm CNTT đã làm đúng vai, kịp thời, chủ động, tích cực và hiệu quả

Thứ tư, 30/12/2020 07:14 GMT+7

“Kết quả các mặt công tác của Trung tâm Công nghệ thông tin trong năm 2020 góp phần không nhỏ vào thành công chung của Bộ GTVT”, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá tại buổi Tổng kết nhiệm vụ năm 2020, triển khai công tác năm 2021 của Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) Bộ GTVT sáng nay (30/12).

Trung tâm CNTT biết tận dụng ưu thế để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tại buổi Tổng kết, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao những thành tích của cán bộ, viên chức của Trung tâm trong năm 2020. Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh chung của thế giới, đất nước, Ngành GTVT phải chịu tác động tiêu cực đến kết quả chung nhưng do sự quyết tâm chung từ lãnh đạo Bộ tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành đã đạt được nhiều kết quả rất tốt, trong đó có đóng góp không nhỏ của Trung tâm CNTT.


Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phát biểu tại Hội nghị 

Thứ trưởng cho rằng, Trung tâm CNTT trải qua một năm chuyển giao kiện toàn tổ chức, nguồn tài chính dành cho hoạt động còn hạn hẹp song đã biết nắm bắt cơ hội rất tốt, tận dụng ưu thế chuyên môn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao cũng như tham mưu các công việc liên quan đến lĩnh vực CNTT cho Lãnh đạo Bộ rất tốt.

“Cả giai đoạn giãn cách cho tới nay, Bộ có tới 123 cuộc họp trực tuyến chất lượng tương đối ổn định, tài nguyên và dữ liệu dùng chung cho các đơn vị trong Bộ được chia sẻ, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ hoạt động. Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử theo yêu cầu của Chính phủ luôn đúng hạn, có chất lượng cao…là do Trung tâm tham mưu, đóng góp và thực hiện”, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh đồng thời khẳng định, năm 2020, Trung tâm CNTT đã làm đúng vai, kịp thời, chủ động, tích cực  và hiệu quả.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Lãnh đạo Trung tâm CNTT tập trung và nỗ lực chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tham mưu cho Lãnh đạo Bộ và thúc đẩy các cơ quan thuộc Bộ cũng như liên quan về Chính phủ điện tử, về chuyển đổi số với yêu cầu, mục đích, thời gian, chiến lược, tầm nhìn cũng như phương thức triển khai cụ thể, rõ ràng để theo kịp chỉ đạo của Chính phủ.

“Trung tâm Công nghệ thông tin phải có cùng đích đến của Ngành GTVT là cải cách hành chính và thủ tục hành chính, làm sao để phục vụ người dân và doanh nghiệp hoạt động, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực vận tải được hiệu quả nhất nhưng phải phù hợp với xu hướng phát triển của Chính phủ điện tử”, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chỉ đạo.

Bộ GTVT là cơ quan thứ 3 trong số các bộ, ngành hoàn thành an toàn thông tin mô hình “4 lớp”

Báo cáo kết quả công tác năm 2020, Giám đốc Trung tâm CNTT Lê Thanh Tùng cho biết, năm qua, tập thể cán bộ, viên chức của Trung tâm đã nỗ lực để hoàn thành rất tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Theo Giám đốc Trung tâm CNTT, phải kể đầu tiên là công tác tham mưu xây dựng văn bản bởi đây luôn là điểm thắt được Lãnh đạo Bộ đặc biệt chú trọng. Trung tâm đã tham mưu Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ, ban hành nhiều Đề án, Chương trình định hướng phát triển CNTT, Chính phủ điện tử, Chuyển đổi số của Bộ GTVT, giai đoạn 2021-2025. Cụ thể là Đề án: “Ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành GTVT, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ”; tham mưu trình Bộ GTVT ban hành: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 18/10/2019 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia; Kế hoạch thực hiện Nghị định số 47/2020/NQ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải; Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải, phiên bản 2.0; Chương trình Chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch ứng dụng CNTT và an toàn thông tin mạng Bộ GTVT, giai đoạn 2021-2025…


Giám đốc Lê Thanh Tùng
trình bày Báo cáo tổng kết các mặt công tác năm 2020 

Song song với đó, theo ông Lê Thanh Tùng, Trung tâm CNTT cũng đã hoàn thành liên thông, kết nối phần mềm quản lý văn bản của 54/54 đơn vị thuộc Bộ. Tỷ lệ gửi/nhận văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước thuộc Bộ đạt tỷ lệ gần 98%; Chuẩn hoá biểu mẫu và cung cấp 85/133 báo cáo trên Hệ thống Báo cáo, thống kê Bộ GTVT; hoàn thành kết nối 4/4 chỉ tiêu kinh tế - xã hội với Hệ thống báo cáo Chính phủ.

“Năm 2020, Bộ GTVT đã hoàn thành 4/4 chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến; kết nối 5/5 dịch vụ và 114 thủ tục với Cổng dịch vụ công quốc gia. Bộ GTVT là một trong ba Bộ có số lượng thủ tục và số hồ sơ nhiều nhất trên Cổng Dịch vụ công quốc gia”, Giám đốc Trung tâm CNTT Bộ GTVT Lê Thanh Tùng khẳng định.

Bên cạnh đó, Cổng dịch vụ công Bộ GTVT, Hệ thống CNTT của Bộ GTVT tham gia Cơ chế một cửa quốc gia tiếp nhận hơn 455.000 hồ sơ trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến/tổng số hồ sơ tăng từ 32,5% năm 2019 lên 66,5% năm 2020. Bộ GTVT cũng đã hoàn thành kết nối Hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng và phòng chống mã độc Bộ GTVT với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, luôn bảo đảm an toàn thông tin mạng của Bộ GTVT.

Cũng theo ông Lê Thanh Tùng, Bộ GTVT là cơ quan thuộc Chính phủ thứ 3 trong số các bộ, ngành hoàn thành bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của Bộ với mô hình “4 lớp” theo yêu cầu của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Trung tâm CNTT cũng tổ chức thẩm định, trình Bộ phê duyệt 03 hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Tổ chức rà soát, ngăn chặn và xử lý 05 website giả mạo Trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe của Tổng cục ĐBVN; kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng cho Hệ thống thông tin quản lý Giấy phép lái xe, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ GTVT; Tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập về an toàn thông tin mạng cho 40 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ.

Hệ thống thư điện tử công vụ, các hệ thống thông tin nội bộ cũng duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm an toàn thông tin hạ tầng kỹ thuật CNTT.

Đặc biệt, trong thời gian cách ly xã hội bởi dịch bệnh Covid-19, theo ông Lê Thanh Tùng, Trung tâm đã kịp thời xây dựng, vận hành Hệ thống họp trực tuyến phục vụ các cuộc họp của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ. Cụ thể, quản lý, vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình Bộ GTVT, kết nối đến 33 phòng họp của các đơn vị thuộc Bộ. Trong năm 2020 đã thiết lập, vận hành 123 cuộc họp trực tuyến của Lãnh đạo Bộ. Nghiên cứu, thiết lập và cung cấp miễn phí phần mềm họp trực tuyến cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Hiện nay hình thức họp này vẫn được Bộ GTVT duy trì tốt, tiết kiệm thời gian đi lại, chi phí rất nhiều.

Không chỉ đảm đương các nhiệm vụ liên quan đến phát triển CNTT thuộc lĩnh vực GTVT, Trung tâm CNTT cũng duy trì tốt nội dung cũng như số lượng tin bài được cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT.

Đặc biệt, giai đoạn cả nước thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19, Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT xuất bản hàng trăm tin bài, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ GTVT liên quan đến dịch vụ vận tải, làm cơ sở cho người dân và doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch hiệu quả.

Giám đốc Trung tâm CNTT Bộ GTVT Lê Thanh Tùng cho biết năm 2021 Trung tâm sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số Bộ GTVT theo Đề án: “Ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành GTVT, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ”; Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải, phiên bản 2.0; Chương trình Chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch ứng dụng CNTT và an toàn thông tin mạng Bộ GTVT, giai đoạn 2021-2025. Năm 2021, Trung tâm cũng tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các nhiệm vụ; Hoàn thiện và trình ban hành 02 TCVN là Tiêu chuẩn dữ liệu quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và Tiêu chuẩn dữ liệu quản lý phương tiện, người điều khiển phương tiện và hoạt động vận tải; Xây dựng Hệ thống Hội nghị truyền hình Bộ GTVT; Hoàn thiện Hệ thống thông tin Báo cáo Bộ GTVT, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; Xây dựng Cổng thông tin nội bộ Bộ GTVT, tích hợp các hệ thống quản lý văn bản; quản lý nhiệm vụ Chính phủ giao; Quản lý nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao; Quản lý tiến độ xây dựng VB QPPL, Chương trình đề án, trả lời kiến nghị cử tri…  Nâng cấp, mở rộng Cổng dịch vụ công Bộ GTVT; Duy trì hệ thống giám an toàn thông tin mạng và phòng, chống mã độc Bộ GTVT và triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ cho các hệ thống thông tin của Bộ GTVT; Tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2021 về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN của Bộ GTVT...

 

H.L

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3018
Lượt truy cập: 116164632