Công bố Danh mục, quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa

Thứ năm, 21/01/2021 13:57 GMT+7
Bộ GTVT đã ký Quyết định số 2510/QĐ-BGTVT công bố Danh mục, quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định Danh mục, quy trình nội bộ từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa.

Cụ thể:

1. Lĩnh vực Đường bộ

2. Lĩnh vực Đường sắt

3. Lĩnh vực Hàng hải

4. Lĩnh vực Đường thủy nội địa

5. Lĩnh vực Hàng không

6. Lĩnh vực Đăng kiểm

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2799
Lượt truy cập: 115841532