Thành lập Tổ công tác hỗ trợ triển khai Dự án ĐTXD Cảng HKQT Long Thành, giai đoạn 1

Thứ năm, 21/01/2021 14:18

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 153/QĐ-BGTVT ngày 18/1/2021 về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, giai đoạn 1.

Theo đó, thành lập Tổ công tác hỗ trợ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do ông Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam làm Tổ trưởng.

Ông Vũ Thế Phiệt - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam làm Tổ phó thường trực; các Tổ phó bao gồm  ông Đoàn Hữu Gia - Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, ông Nguyễn Bách Tùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông.

Thành viên Tổ công tác bao gồm Lãnh đạo Vụ Công nghệ - Hạ tầng - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp; Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư - Thành viên; Bà Lê Thị Thu Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông; Ông Lê Văn Dương - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ ; Ông Nguyễn Hữu Tiến - Phó Vụ trưởng Vụ Môi trường; Ông Bùi Quang Thái - Phó vụ trưởng Vụ Đối tác công tư; Bà Chu Thị Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Ông Trần Doãn Mậu - Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam; 

Thư ký của Tổ công tác là đại diện Cục Hàng không Việt Nam.

“Tổ công tác có nhiệm vụ, trách nhiệm thường xuyên theo dõi kiểm tra tình hình triển khai Dự án, chủ động và kịp thời hỗ trợ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020; Hàng tháng đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; Nghiên cứu, đề xuất các chính sách, cơ chế đặc thù để triển khai đầu tư, quản lý, khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành để Bộ GTVT nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”, Quyết định nêu rõ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8441
Lượt truy cập: 145.675.547