Thông tin báo chí: Bộ GTVT tiến hành ký hợp đồng đặt hàng Quản lý, bảo trì Kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2021 cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Thứ hai, 24/05/2021 15:29

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Bộ GTVT tiến hành ký hợp đồng đặt hàng Quản lý, bảo trì Kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2021 cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
*****

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) xin gửi lời chào trân trọng tới Qúy cơ quan báo chí! 

Chiều ngày 24/5/2021, tại trụ sở Bộ GTVT, dưới sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ GTVT và đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp (UBQLVNN), Bộ GTVT (ủy quyền cho Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam) đã ký kết Hợp đồng “Về cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì Kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia (KCHTĐSQG) năm 2021 sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước” (sau đây gọi tắt là Hợp đồng)với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (TCT ĐSVN).

Phạm vi Hợp đồng được ký kết bao gồm số lượng đặt hàng như sau: (1) Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên; (2) Công tác khắc phục hậu quả bão lũ bước 1; (3) Công tác sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất khác.

Thời gian thực hiện Hợp đồng từ 00h00 ngày 01/01/2021 đến 24h00 ngày 31/12/2021; Tổng giá trị Hợp đồng là 2.821.900.000.000 VNĐ (Hai nghìn tám trăm hai mươi mốt tỷ chín trăm triệu đồng chẵn).

Trong đó Tổng công ty ĐSVN  có trách nhiệm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì KCHTĐSQG năm 2021 đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dung và theo quy định của pháp luật; đảm bảo hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác.

Sau khi ký Hợp đồng, trong vòng 05 ngày làm việc, Bên A (Bộ GTVT) sẽ tạm ứng cho Bên B (TCTĐSVN) 50% giá trị phần công việc. Công tác thanh toán, quyết toán, nghiệm thu bàn giao giữa 02 bên thực hiện đúng quy định của Hợp đồng và quy định của pháp luật hiện hành.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Bộ trưởng Bộ GTVT và đồng chí Chủ tịch UBQLVNN đều thống nhất chỉ đạo: “Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đánh giá cao Cục ĐSVN và TCTĐSVN đã khẩn trương trao đổi, bàn bạc, đàm phán trên tinh thần trách nhiệm, hợp tác cao để đi đến thống nhất những nội dung cơ bản của Hợp đồng; Sau khi hợp đồng được ký kết, yêu cầu 02 bên khẩn trương triển khai nhanh những nhiệm vụ bảo trì KCHTĐSQG nhằm đảm bảo hoạt động giao thông đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn , chính xác; đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng, thu nhập, đời sống của người lao động ngành đường sắt. Trong quá trình thực hiện, hai bên trao đổi, thống nhất, chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với những nội dung còn vướng mắc để có căn cứ tiếp tục triển khai thực hiện Hợp đồng một cách liên tục, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật”.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 636/TTg-CN ngày 19 tháng 5 năm 2021, yêu cầu “Bộ GTVT chịu trách nhiệm đặt hàng toàn bộ đối với việc quản lý, bảo trì KCHTĐSQG năm 2021 với TCT ĐSVN trước ngày 24/5/2021; Tổng công ty ĐSVN tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT về việc tổ chức thực hiện quản lý, bảo trì KCHTĐSQG do nhà nước đầu tư, đảm bảo hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác, theo đúng quy định của pháp luật”.

Tiếp đó ngày 20/5/2021, Bộ GTVT cũng đã có Văn bản  số 4521/BGTVT-KCHT chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc bộ, Cục ĐSVN và TCT ĐSVN khẩn trương triển khai thực hiện công tác bảo trì KCHTĐSQG năm 2021 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ GTVTxin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan thông tấn báo chí./.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:12945
Lượt truy cập: 155.402.930