Bổ sung danh mục dự án nạo vét vùng nước ĐTNĐ kết hợp thu hồi sản phẩm và cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án tại Quyết định số 2446/QĐ-BGTVT

Thứ tư, 26/05/2021 09:05
Thứ trưởng Nguyễn Nhật vừa ký ban hành Quyết định số 922/QĐ-BGTVT bổ sung danh mục dự án nạo vét vùng nước ĐTNĐ kết hợp thu hồi sản phẩm và cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án tại Quyết định số 2446/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, bổ sung danh mục dự án nạo vét vùng nước đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải, năm 2021 tại Điều 1 Quyết định số 2446/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải theo phụ lục kèm theo Quyết định này.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án nạo vét vùng nước đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm đối với dự án có số thứ tự 4, số thứ tự 6 tại phụ lục kèm theo Quyết định số 2446/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung liên quan tại Quyết định số 2446/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định số 922/QĐ-BGTVT xem Tại đây

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:16357
Lượt truy cập: 131.009.736