Lộ trình áp dụng Quy chuẩn mới về mũ bảo hiểm

Thứ năm, 12/08/2021 15:46

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm tại Thông tư 04/2021/TT-BKHCN. Theo đó, lộ trình áp dụng QCVN 2:2021/BKHCN như sau:

Kể từ ngày 1/1/2024, mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy nhập khẩu và sản xuất trong nước đáp ứng các quy định tại QCVN 2:2021/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường. Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy áp dụng các quy định tại QCVN 2:2021/BKHCN kể từ ngày 1/8/2021. Bên cạnh đó, mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy sản xuất trong nước, nhập khẩu đã chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định tại QCVN 02:2008/BKHCN tiếp tục lưu thông trên thị trường đến hết ngày 31/12/2024.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:7741
Lượt truy cập: 145.622.590