Hợp nhất Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt

Thứ tư, 25/08/2021 10:36
Ngày 24/8/2021, Bộ GTVT ban hành Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BGTVT Thông tư Quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt.

Theo đó, Thông tư số 21/2018/TT-BGTVT ngày 27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2018 được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 24/2020/TT-BGTVT ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2020 và Thông tư 13/2021/TT-BGTVT ngày 26/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018/TT-BGTVT ngày 27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2021.

Nội dung Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BGTVT xem tại đây./.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:856
Lượt truy cập: 126.986.593