Triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải

Thứ tư, 01/09/2021 00:41

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 9129/BGTVT-TTCNTT gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Sở GTVT các địa phương về việc triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải từ ngày 15/9/2021.

Theo đó, từ ngày 15/9/2021, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia; Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai sẽ truy cập vào hệ thống tại địa chỉ https://baocao.mt.gov.vn để báo cáo và cập nhật dữ liệu theo quy định.

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, Sở GTVT các tỉnh, thành phố cập nhật, tổng hợp số liệu các kỳ báo cáo được giao theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu báo cáo. Đồng thời, giao cán bộ chuyên trách liên hệ với đầu mối của Trung tâm Công nghệ thông tin để tiếp nhận tài khoản đăng nhập hệ thống.

Đối với các cơ quan tham mưu như Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Đầu tư Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị này theo dõi, đôn đốc việc cập nhật dữ liệu các biểu mẫu báo cáo Chính phủ, biểu mẫu báo cáo định kỳ, biểu mẫu báo cáo thống kê của các cơ quan, đơn vị trên Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải. Đồng thời, xây dựng quy định về cập nhật, khai thác dữ liệu báo cáo; quy định quản lý, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo Bộ GTVT, trình Bộ GTVT xem xét ban hành trong tháng 10/2021, cũng như đảm bảo vận hành hệ thống hoạt động an toàn, thông suốt.

Hệ thống thông tin báo cáo Bộ GTVT là hệ thống được Trung tâm Công nghệ thông tin xây dựng nhằm triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 22/4/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. Theo báo cáo của Trung tâm Công nghệ thông tin, đến nay Trung tâm đã hoàn thành chuẩn hoá biểu mẫu; xây dựng hệ thống phần mềm, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, cũng như hướng dẫn sử dụng phần mềm cho các đơn vị sử dụng sẵn sàng để triển khai vào ngày 15/9. 

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3147
Lượt truy cập: 157.850.013