Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nạo vét duy tu khu nước cầu cảng Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải khu vực I

Thứ hai, 25/10/2021 17:54
Ngày 21/10/2021, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 1845/QĐ-BGTVT phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nạo vét duy tu khu nước cầu cảng Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải khu vực I.

Theo Quyết định, Chủ dự án có trách nhiệm niêm yết công khai quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật; Thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của dự án.

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng giám sát sự tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với phương tiện thi công, vận chuyển, đổ chất nạo vét của dự án.

Vụ Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra sự tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với dự án theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:16597
Lượt truy cập: 131.009.962