Văn phòng Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ sáu, 14/01/2022 13:10

Sáng 14/1, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ GTVT tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và Hội nghị Cán bộ, công chức và người lao động (CBCC-NLĐ).
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thủ trưởng Cơ quan Bộ GTVT tới dự Hội nghị cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện Trung tâm Công nghệ thông tin và các cơ quan tham mưu của Bộ, Đảng ủy Bộ GTVT.

Lãnh đạo Văn phòng Bộ chủ trì điều hành Hội nghị 

Triển khai kịp thời với khối lượng công việc nhiều

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Uông Việt Dũng, Ủy viên BCH Đảng bộ Văn phòng Bộ, Phó Chánh Văn phòng Bộ GTVT cho biết, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện của Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Bộ, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể đảng viên, CBCC-NLĐ đã hoàn thành tốt hầu hết các nhiệm vụ chuyên môn, kịp thời tham mưu giúp lãnh đạo Bộ chỉ đạo hoàn thành nhiều mục tiêu đề ra, đặc biệt đã bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt của cơ quan Bộ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19.

Công tác xây dựng và tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án chiến lược, quy hoạch đã được chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan rà soát, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác tổng hợp đã hoàn thành tốt vai trò tham mưu. Công tác truyền thông đã được chú trọng, bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ trên tất cả các lĩnh vực của ngành, cung cấp kịp thời thông tin về các hoạt động của ngành, các vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm.

Phó Chánh Văn phòng Bộ Uông Việt Dũng trình bày Báo cáo tổng kết năm 2021 tại Hội nghị

Công tác cải cách thủ tục hành chính đã bám sát các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, kịp thời tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành. Công tác văn thư, lưu trữ tiếp tục được tăng cường, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, đã hoàn thành sơ kết công tác bảo vệ bí mật nhà ngành GTVT. Công tác hành chính, quản trị đã được đổi mới, chủ động sửa chữa, sắp xếp các khu làm việc được kịp thời, bảo đảm đầy đủ các điều kiện làm việc cho Cơ quan Bộ.

Công tác kế hoạch, tài chính đã được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, tuân thủ pháp luật và các quy định, bảo đảm công khai, minh bạch. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Bộ GTVT, Công đoàn GTVT Việt Nam. Quan tâm chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập và các hoạt động đoàn thể cho CBCC-NLĐ.

Năm 2022, Văn phòng Bộ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ GTVT, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ về báo cáo định kỳ; thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao; thống kê, công bố, cập nhật và công khai kịp thời TTHC trên CSDL quốc gia; cung cấp kịp thời thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí; bảo đảm an ninh, an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Cơ quan Bộ.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Văn phòng Bộ

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Trí Đức, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ GTVT cho biết, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp xong Đảng ủy Văn phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị trực thuộc tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2021, đồng thời phối hợp với Lãnh đạo Văn phòng lãnh đạo, chỉ đạo CBCC-NLĐ trong toàn Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, trọng tâm là lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng tổ chức đảng vững mạnh.

Công tác tư tưởng, chính trị tục được quan tâm, chỉ đạo, kịp thời tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng, tập trung, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng. Các chi bộ trực thuộc đã chủ động trong công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên. Sự phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo đơn vị hiệu quả, kết hợp hài hòa giữa công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác xây dựng Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Trí Đức báo cáo về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ

“Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ GTVT, Đảng ủy Văn phòng Bộ và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, phối hợp hiệu quả với Lãnh đạo Văn phòng Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng trong năm 2022, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết đại hội đảng các cấp” - đồng chí Nguyễn Trí Đức nhấn mạnh.

Tổ chức triển khai hiệu quả chương trình công tác

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ GTVT đánh giá Văn phòng Bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Lãnh đạo Bộ, đặc biệt là bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Cơ quan Bộ; phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin tổ chức tốt các cuộc họp trực tuyến; công tác cải cách thủ tục hành chính triển khai thực hiện kịp thời; công tác truyền thông chủ động, kịp thời hơn; công tác hành chính, quản trị được đổi mới, chủ động sửa chữa, sắp xếp các khu làm việc, bảo đảm điều kiện làm việc cho Cơ quan Bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đề nghị Văn phòng Bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát quy hoạch cán bộ; rà soát, kiện toàn một số tổ chức trực thuộc; tập trung triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; triển khai cải tạo trụ sở Cơ quan Bộ, sửa chữa nhà B; thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, công tác đảm bảo chế độ, chính sách cho CBCC-NLĐ, công tác phòng, chống Covid-19.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ phát biểu tại Hội nghị

“Quan trọng hơn khi đã xác định mục tiêu, phương hướng thì các đồng chí phải có giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể, phát huy vai trò, nhiệm vụ của từng CBCC-NLĐ Văn phòng Bộ để tập trung triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Lãnh đạo Bộ, đóng góp vào hoạt động của khối cơ quan Bộ và kết quả chung của Bộ GTVT năm 2022” - Thứ trưởng yêu cầu.

* Năm 2021, Văn phòng Bộ GTVT có 06 tập thể phòng, trong đó 01 tập thể phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 05 tập thể phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 97 công chức và người lao động, trong đó có 19 công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 34 công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ; 13 lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 28 lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 lao động không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ Văn phòng Bộ có 59 đảng viên, trong đó có 12 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 46 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:5251
Lượt truy cập: 142.832.412