Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt

Thứ tư, 26/01/2022 10:19
Ngày 20/1/2022, Bộ GTVT ban hành Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGTVT Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt.

Theo đó, Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018, được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 04/1/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt, có hiệu lực kể từ ngày 04/1/2022. 

Nội dung Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGTVT xem tại đây./.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:15540
Lượt truy cập: 140.834.960