Ban hành Quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ

Thứ năm, 10/02/2022 16:03
Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 45/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 Quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ.

Thông tư này bao gồm 6 Chương với 32 Điều, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trạm thu phí đường bộ trên mạng lưới đường bộ ở Việt Nam. 

Thông tư quy định các nội dung liên quan đến hoạt động trạm thu phí đường bộ; quản lý tiền thu; trách nhiệm trong hoạt động thu; tạm dừng thu, dừng thu, trừ thời gian thu 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 03 năm 2022 và thay thế Thông tư số 15/2020/TT-BGTVT ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ. Trường hợp các văn bản viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng các quy định tại các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.
 

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:594
Lượt truy cập: 145.695.735