Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch một số hạng mục công trình trong phạm vi xây dựng GĐ1 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Thứ hai, 07/03/2022 10:25

Ngày 4/3/2022, Bộ GTVT ban hành Quyết định số 270/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch một số hạng mục công trình trong phạm vi xây dựng giai đoạn 1 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch một số hạng mục công trình trong phạm vi xây dựng giai đoạn 1 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1652/QĐ-BGTVT ngày 20/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT với các nội dung như sau: 

Khu bảo trì phương tiện phục vụ mặt đất (vị trí số E-07) và Khu xử lý vệ sinh tàu bay (vị trí số E-11): tổng diện tích khu đất khoảng 5,63 ha; quy hoạch điều chỉnh, bố trí lại mặt bằng khu đất theo từng giai đoạn quy hoạch; giai đoạn 1 bố trí khoảng 1,4 ha và chia thành 02 phân khu.

Khu cung cấp suất ăn hàng không (vị trí số E-09): Quy hoạch điều chỉnh, bố trí lại mặt bằng khu đất theo từng giai đoạn quy hoạch; giai đoạn 1 bố trí khoảng 6,08 ha và chia thành 02 phân khu. 

Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu Báo cáo thẩm định số 218/KHĐT ngày 01/3/2022 của Vụ Kế hoạch - Đầu tư để quản lý và thực hiện quy hoạch theo quy định; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức quản lý và thực hiện quy hoạch phù hợp với quy định hiện hành; Rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bản vẽ quy hoạch đảm bảo phù hợp với quy mô, công suất khai thác theo quy hoạch được phê duyệt; Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch tiếp tục rà soát quy hoạch các công trình để đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu khai thác và đầu tư phát triển. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 909/QĐ-TTg ngày 14/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ và số 1652/QĐBGTVT ngày 20/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Toàn văn Quyết định số 270/QĐ-BGTVT xem tại đây./.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13518
Lượt truy cập: 158.108.927