Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam

Thứ năm, 21/04/2022 10:15
Ngày 20/4/2022, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 522/QĐ-BGTVT Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam.

Theo đó, Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thực hiện quản lý, khai thác bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định của pháp luật. Hàng năm tổ chức cập nhật, trình Bộ Giao thông vận tải công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định.

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong tổ chức quản lý, khai thác và công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 508/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:6756
Lượt truy cập: 143.056.951