Ban hành văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ.

Thứ năm, 12/05/2022 13:47
Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BGTVT ngày 12/5/2022 về việc hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ.

Theo đó, Thông tư số 37/2018/TTBGTVT ngày 07 tháng 06 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ, có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 07 năm 2018, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 36/2020/TT-BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường bộ, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021. Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2022.

Nội dung văn bản hợp nhất xem tại đây.
 

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:12672
Lượt truy cập: 148.003.158