Kết quả lựa chọn nhà thầu và mời nhà thầu đến đàm phán, ký kết hợp đồng Gói thầu TV-14: Tư vấn quan trắc và giám sát môi trường trong quá trình thi công Dự án cầu Rạch Miễu 2

Thứ năm, 21/07/2022 10:29
Ban QLDA Mỹ Thuận vừa có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-14: Tư vấn quan trắc và giám sát môi trường trong quá trình thi công thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt. Cụ thể như sau:

1. Thông tin về gói thầu 

- Tên gói thầu: Gói thầu TV-14: Tư vấn quan trắc và giám sát môi trường trong quá trình thi công 

- Giá gói thầu: 3.074.827.000 đồng (theo Quyết định phê duyệt dự toán số 513/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2022 của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận 

- Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận 

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; một giai đoạn hai túi hồ sơ. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thi công các gói thầu xây lắp. 

- Thời điểm hoàn thành đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu: ngày 19/07/2022. 

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

- Mã số doanh nghiệp: 0100784189 

- Tên nhà thầu: Liên danh Trung tâm Tư vấn Môi trường và Phát triển nông thôn (CEDA) và Trung tâm Môi trường và Sinh thái Ứng dụng (CEECO). 

- Giá dự thầu: 2.982.036.134 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu, không trăm ba mươi sáu nghìn, một trăm ba mươi tư đồng). 

- Điểm kỹ thuật: 82 điểm

- Giá trúng thầu (bao gồm thuế VAT): 2.982.036.134 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu, không trăm ba mươi sáu nghìn, một trăm ba mươi tư đồng).  

- Danh sách nhà thầu không được lựa chọn: Không (Do có một nhà thầu tham dự thầu). 

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận xin thông báo kết quả trúng thầu Liên danh Trung tâm Tư vấn Môi trường và Phát triển nông thôn (CEDA) và Trung tâm Môi trường và Sinh thái Ứng dụng (CEECO) và kính mời nhà thầu đến ký kết hợp đồng Gói thầu TV-14: Tư vấn quan trắc và giám sát môi trường trong quá trình thi công thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre với thời gian và địa điểm như sau: 

- Thời gian: Lúc 10 giờ 00 ngày 21/7/2022 (thứ Năm).

 - Địa điểm: Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận; Địa chỉ: Số 127B Lê Văn Duyệt, phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM. 

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận xin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và mời nhà thầu trúng thầu đến ký kết hợp đồng. Đề nghị nhà thầu đến tham dự đúng thời gian và địa điểm nêu trên.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:7638
Lượt truy cập: 157.676.679