Thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định tài sản trang thiết bị thu hồi từ Dự án cầu Vàm Cống

Thứ tư, 27/07/2022 14:48
Hội đồng xử lý tài sản thu hồi từ Dự án cầu Vàm Cống thuộc Dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông - Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận thông báo tổ chức lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản thẩm định giá: 

1.1 Tên đơn vị: Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận; 

1.2 Địa chỉ: 127B Lê Văn Duyệt, phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

2. Tên tài sản, số lượng tài sản thẩm định giá: 

2.1 Tên tài sản: Tài sản thu hồi từ dự án cầu Vàm Cống thuộc Dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông 

2.2 Số lượng tài sản: Danh mục tài sản kèm theo. 

2.3 Nơi lưu giữ tài sản: Tỉnh Đồng Tháp 

3. Tiêu chí lựa chọn thẩm định giá tài sản gồm các tiêu chí sau: 

3.1 Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng tại Thành phố Hồ Chí Minh, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc thẩm định giá;  

3.2 Có phương án thẩm định giá khả thi, hiệu quả; 

3.3 Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức thẩm định giá tài sản: có tối thiểu 03 thẩm định giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Là tổ chức thẩm định giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, có giấy chứng nhận hành nghề thẩm định giá do Bộ Tài chính cấp; 

3.4 Thù lao dịch vụ thẩm định giá tài sản phù hợp với tình hình thực tế của tài sản được thẩm định; 

3.5 Các tiêu chí khác: Hồ sơ pháp lý (giấy đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề thẩm định giá viên…) 

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia:

4.1 Thời gian nhận danh mục tài sản để thẩm định giá: 03 ngày làm việc; 

4.2 Thời gian nhận hồ sơ: 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo (nhận hồ sơ trong thời gian hành chính); 

4.3 Địa điểm nộp hồ sơ: Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Văn phòng) số 127B Lê Văn Duyệt, Phường 3, Quận Bình Thạnh. TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.38410088 

(Không hoàn lại hồ sơ đối với hồ sơ không được lựa chọn) 

Hội đồng xử lý tài sản thu hồi từ Dự án cầu Vàm Cống thuộc Dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông - Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận thông báo để các Tổ chức thẩm định giá biết và đăng ký.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:7620
Lượt truy cập: 157.675.701