Ban hành Quy định về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Quốc hội

Thứ ba, 06/09/2022 14:03
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1161/QĐ-BGTVT Quy định về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Ban hành kèm theo Quyết định Quy định về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Quy định gồm 4 chương, 17 điều quy định về quy trình tiếp nhận, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi đến Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; việc theo dõi tình hình thực hiện cam kết của Bộ trưởng trước Quốc hội, cử tri. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải và Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2757/QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8181
Lượt truy cập: 151.498.900