Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025

Thứ hai, 26/09/2022 17:05

Chiều 26/9, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ, cùng toàn thể các đồng chí cấp ủy và đảng viên trong Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã tham dự đại hội.
Đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT đã tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã đánh giá: Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy đã chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, công chức; hoàn thành bảo đảm chất lượng, tiến độ các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Tập thể Chi bộ luôn đoàn kết, kỷ luật tốt, trong sạch, vững mạnh và đã đạt được nhiều thành tích trong thực thi nhiệm vụ; Tập thể Chi ủy, Lãnh đạo Vụ luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc “tập trung dân chủ thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát theo nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra và bám sát chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ.

Tư tưởng chính trị của đội ngũ đảng viên ngành càng nâng cao thông qua việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sinh hoạt Chi bộ hàng tháng; sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Đảng viên trong Chi bộ có ý thức chủ động thực hiện công vụ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu kịp thời, hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ. Công tác đoàn thể, quẩn chúng, công tác dân vận được quán triệt và thực hiện có hiệu quả, nhờ đó mà sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong Chi bộ ngày càng được nâng cao.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tặng hoa chúc mừng Chi ủy Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2022 -2025

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chúc mừng Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ

 tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025 

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, báo cáo cho biết, với tinh thần tích cực, chủ động Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng nhiệm kỷ 2022 - 2025 cụ thể: Lãnh đạo toàn diện hoạt động chính trị của Vụ Tổ chức cán bộ, trong tâm là tham mưu, triển khai, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương hình chính trong chi bộ, bảo đảm nguyên tắc của Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và vai trò tiên phong giang mẫu của từng cán bộ, đảng viên trong công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác, xây dựng chi bộ hàng năm đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh", đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu hàng năm Vụ đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến" trở lên; 100% công chức trong Vụ được đánh giá, xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ trở lên. 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên.

Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT Lê Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội cũng như báo cáo tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2025 của Chi bộ Vụ Tổ chưc cán bộ. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, đồng chí biểu dương và chúc mừng những thành tích Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao, cán bộ,  đảng viên trong Chi bộ sẽ phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra.

Trích dẫn câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh "cán bộ là gốc của mọi công việc", Bí thư Đảng ủy Lê Anh Tuấn đề nghị Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ phát huy truyền thống đoàn kế nhất trí trong Vụ, mỗi cán bộ không ngừng trau dồi bồi dưỡng bản thân hoàn thành tốt công tác tham mưu xây dựng tổ chức, bộ máy cán bộ của Bộ ngày một tốt hơn, để hoạt động của Bộ ngày một hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và Chính phủ giao phó.

Biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ 

nhiệm kỳ 2022 -2025

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên chính thức của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Chi bộ (Chi ủy) nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Lê Thanh Hà tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. 

Phát biểu chúc mừng Đại hội, thay mặt lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bộ trưởng hi vọng, những thành tích này sẽ được Chi bộ tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, đồng thời sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra trong báo cáo. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2022 -2025 đoàn kết xây dựng một tập thể chi bộ mạnh hoàn thành thắng lợi Nghị quyết mà Chi bộ đã thông qua.      

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:10437
Lượt truy cập: 151.441.346