Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022

Thứ năm, 06/10/2022 13:55

Sáng 06/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ GTVT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 11 (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhằm sơ kết công tác 9 tháng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022.

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT và đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT chủ trì Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Ủy viên BCH, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; các đồng chí là bí thư, phó bí thư các đảng ủy, chi bộ trực thuộc; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ GTVT.

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT 

đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư TT Đảng ủy Bộ GTVT chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT báo cáo kết quả công tác 9 tháng năm 2022 của Đảng bộ. Trong 9 tháng qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT đã lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Bộ đến các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên theo quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Ngành, của Đảng ủy Khối. Phối hợp triển khai các hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và các Kết luận của Bộ Chính trị khóa XIII. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy Bộ GTVT tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng rà soát, hoàn chỉnh Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định và củng cố, kiện toàn tổ chức đảng trực thuộc. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tham gia ý kiến với Ban Cán sự đảng Bộ đối với 35 cán bộ; kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030 trong toàn Đảng bộ Bộ và triển khai thực hiện tốt kế hoạch đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT đồng chủ trì Hội nghị

Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022, đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT cho biết sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác quý IV và cả năm 2022. Trong đó sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng theo quy định, nhất là Nghị quyết TW 6 khóa XIII; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Bộ lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan kịp thời sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng, lập mới tổ chức đảng. Xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, phân công nhiệm vụ cấp ủy và đảng viên. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Bộ về công tác chuyển đổi số, công tác cải cách hành chính và triển khai Hệ thống quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành của Đảng ủy Bộ để đưa vào hoạt động. Thực hiện tốt công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối,

Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2022 của Đảng bộ Bộ GTVT; đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm quy định của Điều lệ Đảng, nhất là việc chấp hành nghiêm túc, đúng quy định công tác tổ chức xây dựng Đảng, việc sinh hoạt ở chi bộ, công tác kiểm tra, công tác dân vận của Đảng...

Đồng chí Nguyễn Đức Minh lưu ý Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, sau đại hội các chi bộ trực thuộc sẽ thay đổi cấp ủy, bí thư, phó bí thư, Đảng ủy Bộ cần tổ chức các hội nghị tập huấn về công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát cho những đơn vị vừa được tái lập, chia tách, sáp nhập cũng như những đơn vị mới được thay đổi bí thư, phó bí thư để đảm bảo Đảng bộ Bộ GTVT và các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng quy định của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng”; cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm công tác báo cáo khi đi nước ngoài; xem xét kỹ, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự có liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu tại Hội nghị

Sau khi tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại diện Đảng ủy Khối và các ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT đánh giá trong 9 tháng 2022, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm cao của các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là việc phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cùng với sự nỗ lực chung của cán bộ, đảng viên, toàn Đảng bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Đồng chí Lê Anh Tuấn nhấn mạnh toàn Đảng bộ Bộ GTVT quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2022, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Bộ cần tập trung cao độ, phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu để khẩn trương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng.

Phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ GTVT ký Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và triển khai thực hiện đảm bảo có hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, phân công nhiệm vụ cấp ủy và đảng viên; kịp thời công tác kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đảm bảo đúng quy trình, quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, công tác dân vận, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và tham gia xây dựng tổ chức đảng vững mạnh.

“Quý IV năm 2022 còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tích cực, chủ động hơn nữa để hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2022. Tôi đề nghị, mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ và các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy, cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trên cương vị và trách nhiệm công tác của mình, tiếp tục phát huy cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2022 đã đề ra” - Đồng chí Lê Anh Tuấn đề nghị.

* Tại Hội nghị, thực hiện quy trình công tác quy hoạch, Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức hội nghị Cán bộ chủ chốt, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT để lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch bổ sung nhiệm kỳ 2020 - 2025, quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030 (bằng phiếu kín); đồng thời tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT để biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín) để đưa vào danh sách phê duyệt quy hoạch bổ sung nhiệm kỳ 2020 - 2025, quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo thẩm quyền.

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11924
Lượt truy cập: 151.446.821