Thành lập Hội đồng thẩm định dự thảo Thông tư quy định về Chương trình đào tạo, huấn luyện an ninh hàng không Việt Nam

Thứ ba, 01/11/2022 08:17
Bộ GTVT vừa có Quyết định số 1424/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2022 thành lập Hội đồng thẩm định dự thảo Thông tư quy định về Chương trình đào tạo, huấn luyện an ninh hàng không Việt Nam.

Theo đó, Hội đồng thẩm định sẽ do do Lãnh đạo Vụ Pháp chế làm Chủ tịch Hội đồng. Thanh viên là đại diện các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kết cấu hạ tầng giao thông, Vận tải; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Cục HKVN.

Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định dự thảo Thông tư quy định về Chương trình đào tạo, huấn luyện an ninh hàng không Việt Nam theo các nội dung quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.
 

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2641
Lượt truy cập: 158.355.185