Bình Định: Trong tháng 12/2022, các địa phương phải bàn giao cho chủ đầu tư đạt trên 70% về khối lượng GPMB trên toàn tuyến

Thứ tư, 23/11/2022 12:38

Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại buổi họp kiểm tra tình hình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 được UBND tỉnh Bình Định tổ chức vào chiều 21/11 tại huyện Hoài Ân.

Theo báo cáo của Sở GTVT Bình Định, đến ngày 20/11/2022, 08/08 địa phương đã hoàn thành và phê duyệt quy hoạch 43 khu tái định cư, diện tích khoảng 93,1ha. Đối với khu cải táng mồ mả, 04 địa phương đã phê duyệt quy hoạch với 10 khu, diện tích khoảng 4,5ha. Kết quả giải ngân đến nay, 08/8 địa phương đã chi trả 629,34 tỷ đồng, đạt 80,8% vốn đã cấp, với diện tích 236,5/925,5ha tuyến chính, đạt 25,6%. Trong đó, có 07/09 đơn vị đạt giải ngân trên 70% như: Hoài Ân 58,8 tỷ đồng (100%), Phù Mỹ 37,388 tỷ đồng (100%), Tây Sơn 31,025 tỷ đồng (90%), Hoài Nhơn 381,6 tỷ đồng (89%), Phù Cát 16,13 tỷ đồng (88%), An Nhơn 75,35 tỷ đồng (78%), Tuy Phước 21 tỷ đồng (71%). Riêng thành phố Quy Nhơn có tỷ lệ giải ngân thấp (31%) và Ban GPMB tỉnh chưa giải ngân.

Tại cuộc họp, các sở, ngành và địa phương kiến nghị với Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho chủ trương bổ sung thêm kinh phí bồi thường, GPMB là 2.852,44 tỷ đồng so với kinh phí đã được Bộ GTVT phê duyệt để đảm bảo kịp thời chi trả cho các hộ dân đáp ứng yêu cầu tiến độ. Ban QLDA 85 khẩn trương thỏa thuận phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đáp ứng thời gian (tối đa 2 ngày) theo đề nghị của UBND tỉnh cho các địa phương để đảm bảo tiến độ. Công khai hướng tuyến, sơ đồ tuyến tại các địa bàn cấp xã có tuyến đường cao tốc đi qua bằng pano, áp phích. Sớm bàn giao mốc mỏ vật liệu, bãi thải, trạm dừng nghỉ để địa phương tổng hợp, đăng ký vào Kế hoạch sử dụng đất theo quy định... Đồng thời, có văn bản hướng dẫn, trả lời cụ thể cho địa phương về đơn vị thực hiện công tác GPMB theo các mốc thời gian đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng đánh giáo cao sự nỗ lực của các địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số địa phương chậm giải ngân cũng như phê duyệt phương án bồi thường, GPMB. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các địa phương này phải nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Đối với Ban QLDA 85 khẩn trương báo cáo Bộ Giao thông nhanh chóng phân bổ vốn để tỉnh chi trả tiền GPMB. Các địa phương, sở, ngành phải quyết tâm thực hiện tốt các phần việc của mình, đưa Bình Định trở thành địa phương điển hình trong 12 tỉnh, thành phố mà dự án đường cao tốc này đi qua, không để bị Trung ương phê bình vì chậm trễ.

Các địa phương phải xác định chính xác số hộ tái định cư. Xây dựng khu tái định cư phải đáp ứng yêu cầu của khu dân cư kiểu mẫu, tuân thủ nghiêm quy định hỏi ý kiến người dân về tổ chức tái định cư. Những vấn đề còn tồn tại, cần tiếp tục tăng cường công tác vận động, đồng thời linh hoạt thực hiện các chính sách đền bù, đảm bảo có lợi cho người dân nhưng phải đảm bảo đúng quy định. UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn bộ công tác bồi thường, GPMB, tổ chức tái định cư cho người dân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đề nghị Ban Chỉ đạo GPMB đường bộ cao tốc tỉnh họp định kỳ 10 ngày một lần để kiểm tra, rà soát tiến độ, kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; đồng thời trong tháng 12/2022, các địa phương phải bàn giao cho chủ đầu tư đạt trên 70% về khối lượng GPMB trên toàn tuyến để đảm bảo khởi công đồng loạt các dự án. Với những thửa ruộng có tuyến cao tốc đi qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương không cho tiếp tục canh tác tránh thiệt hại cho người dân.

Đối với các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp như Quy Nhơn 31%, Tuy Phước 70,7% khẩn trương giải ngân vốn đã được bố trí. Riêng thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu tiến độ thực hiện dự án còn tiếp tục chậm trễ.

Các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các sở, ngành được phân công quản lý địa bàn cụ thể và cùng chịu trách nhiệm cùng với địa phương về tiến độ thực hiện công tác GPMB. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương bám theo quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn; hồ sơ chặt chẽ, đảm bảo và sớm có Văn bản thỏa thuận đối với các hồ sơ thiết kế di dời hạ tầng kỹ thuật gửi cho các Ban để triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Từ nay đến ngày 31/12/2022, các địa phương tập trung đẩy nhanh công tác tổ chức thực hiện, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Nguồn: Cổng TTĐT Bình Định

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:10453
Lượt truy cập: 151.575.780