Quy định ngưng hiệu lực thi hành của Thông tư số 24/2019/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động

Thứ tư, 30/11/2022 11:01
Ngày 28/11/2022, Bộ GTVT ban hành Thông tư số 27/2022/TT-BGTVT quy định ngưng hiệu lực thi hành của Thông tư số 24/2019/TT-BGTVT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động QCVN 104:2019/BGTVT.

Theo đó, ngưng hiệu lực toàn bộ đối với Thông tư số 24/2019/TT-BGTVT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động QCVN 104:2019/BGTVT trên phạm vi toàn quốc từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành cho đến thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/11/2022.

Toàn văn Thông tư số 27/2022/TT-BGTVT xem tại đây./.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11181
Lượt truy cập: 155.081.622