Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 của Cục Đường sắt Việt Nam

Thứ tư, 11/01/2023 15:00

Ngày 11/1, Cục Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. 

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy Bộ GTVT, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT và toàn thể lãnh đạo, công chức Cục ĐSVN.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục trưởng phụ trách Cục ĐSVN Trần Thiện Cảnh cho biết, năm 2022 với sự chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ GTVT, sự phối hợp của các cơ quan, các cấp chính quyền địa phương, cùng với sự đoàn kết, thống nhất cao của tập thể đảng viên, công chức nỗ lực vượt qua khó khăn, Cục đã hoàn thành 100% kế hoạch mục tiêu đã đề ra tại Hội nghị tổng kết năm 2021, các nhiệm vụ đạt chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng VBQPPL; tổ chức thành công 20 Hội nghị tuyên truyên phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT tại các xã, phường, trường học; duy trì tuyên truyền tại 09 đường ngang có gác tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh tại khu vực miền Trung và miền Nam. Cục đã xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch, cơ chế chính sách, giải pháp, nguồn lực thực hiện Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đã được Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng, trình Bộ GTVT phê duyệt Nhiệm vụ - Dự toán của 4 quy hoạch; tham gia ý kiến xây dựng đối với 63 Quy hoạch tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030 bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch mạng lưới đường sắt. Trình Bộ GTVT 6 văn bản, trong đó đã ban hành 3 thông tư, 2 dự thảo nghị định, 1 Báo cáo tổng kết Luật Đường sắt. Hoàn thiện 02 đề án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, chất lượng, tiến độ yêu cầu.

Công tác quản lý nhà nước về vận tải đường sắt được tăng cường hiệu lực, hiệu quản; đơn giản hóa thủ tục hành chính, chủ động kiểm tra, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Cục đã ban hành 11 văn bản chỉ đạo về công tác an toàn giao thông đường sắt. Kiểm tra, làm việc với 16 Ban ATGT các tỉnh có ĐS đi qua về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo ATGTĐS theo quy định tại Nghị định số 65/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở. Kết quả đã xoá bỏ được 137 vị trí lối đi tự mở; 30/34 địa phương đã phê duyệt, ban hành kế hoạch, lộ trình thực hiện thu hẹp, giảm, xóa bỏ các lối đi tự mở hiện có trên địa bàn.


Phó Cục trưởng phụ trách Cục ĐSVN Trần Thiện Cảnh trình bày báo cáo tổng kết
công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2023

Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra, góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật về đường sắt. Cục đã hoàn thành 8/8 cuộc thanh tra theo đoàn; tổ chức kiểm tra 632 cuộc (theo kế hoạch, đột xuất); xử phạt 37 trường hợp vi phạm, phạt tiền 213 triệu đồng.

Công tác quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng đường sắt đã có những chuyển biến tích cực. Sự phối hợp tốt với Tổng công ty ĐSVN, Ban QLDA đường sắt trong công tác chuẩn bị và thực hiện đầu tư, sửa chữa các dự án đường sắt đã góp phần nâng cao năng lực, sản lượng vận tải đường sắt năm 2022. Chủ động sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, ban hành các tiêu chuẩn cơ sở phù hợp với nhu cầu, thực tiễn hoạt động trong đầu tư, quản lý KCHT đường sắt. 

Trong năm 2022, Cục ĐSVN cũng tích cực triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ 02 dự án công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và các ứng dụng chuyên ngành lĩnh vực đường sắt.

Về triển khai nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2023, Phó Cục trưởng phụ trách Trần Thiện Cảnh nhấn mạnh, thời gian tới với nhiều nhiệm vụ phải làm, tập thể lãnh đạo, công chức Cục sẽ đồng lòng chung sức, tiếp tục đoàn kết, quyết tâm nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ GTVT giao.


Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Cục ĐSVN

Chúc mừng những kết quả đạt được trong năm 2022 của Cục ĐSVN, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy đánh giá cao tinh thần chủ động, nỗ lực quyết tâm vượt khó của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Cục, đóng góp vào sự thành công thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT.

Nhấn mạnh vai trò, vị thế chủ đạo của Cục ĐSVN là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành giao thông vận tải đường sắt, Thứ trưởng nhấn mạnh, trong 5 phương thức GTVT, đường sắt là lĩnh vực khó khăn nhất vì yếu tố lịch sử, hạ tầng được xây dựng hơn 100 năm, nhưng nhiều năm qua ít được đầu tư phát triển, nhân lực mai một dần. Trong khi cơ chế, thể chế về lĩnh vực này còn nhiều vướng mắc. Trong bối cảnh đó, năm 2022, Cục Đường sắt VN đã nỗ lực, tích cực phối hợp với các chủ thể liên quan như Tổng công ty Đường sắt VN, Ban QLDA đường sắt... đề xuất các cơ chế, thể chế, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động.

Thứ trưởng đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo, công chức Cục phát huy thành tích đạt được trong năm 2022, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt những giải pháp chỉ đạo, điều hành để thành công hơn nữa các nhiệm vụ năm 2023. Trong đó cần ưu tiên thực hiện hai nhiệm vụ lớn là đề xuất cơ chế, giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia và cơ chế thực hiện vốn bảo trì đường sắt hàng năm sao cho thuận lợi, hiệu quả. Cùng với đó, triển khai các quy hoạch; Tiếp tục đề xuất phương án triển khai thực hiện Đề án Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư; Rà soát, đề xuất, tham mưu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật; Đề xuất đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt theo danh mục ưu tiên, đặc biệt trong trung hạn 2026-2030 tới đây...

“Chức năng quản lý Nhà nước chính là xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho người dân, doanh nghiệp hoạt động. Điều này cũng giống như làm đường. Đường lớn, tốc độ nhanh hơn, an toàn hơn sẽ tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đi lại, hoạt động. Do đó, Cục Đường sắt VN phải khẳng định được vai trò nhà chức trách đường sắt, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động”, Thứ trưởng Huy nhấn mạnh.


Phó Cục trưởng phụ trách Cục ĐSVN Trần Thiện Cảnh trao tặng Giấy khen
cho các đảng viên, công chức đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Nhân dịp này, Cục ĐSVN đã trao tặng Giấy khen cho 14 đồng chí đảng viên và 17 công chức đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời, Cục trưởng Cục ĐSVN và Ban Chấp hành Công đoàn Cục ĐSVN đã phát động chương trình thi đua năm 2023 với mục tiêu phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực lao động sản xuất, công tác; tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Cục ĐSVN; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức; xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2023. 

VH
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:366
Lượt truy cập: 158.064.506