Ban hành Thông tư Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng

Thứ sáu, 27/01/2023 16:27
Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 52/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng.

Thông tư này bao gồm 4 Chương với 19 Điều áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo vệ môi trường hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 và thay thế Thông tư số 53/2012/TT-BGTVT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng. Bãi bỏ Điều 1 Thông tư số 28/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không.

Trường hợp các văn bản viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng các quy định tại các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:16558
Lượt truy cập: 157.833.008