Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng (đoạn Bạch Đằng, Sông Cấm, Kênh Hà Nam) năm 2021 (23/09/2021)

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang vừa ký ban hành Quyết định số 1698/QĐ-BGTVT ngày 22/9/2021 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng (đoạn Bạch Đằng, Sông Cấm, Kênh Hà Nam) năm 2021.

Khách online:1983
Lượt truy cập: 128.992.794