Ban hành Thông tư Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng (27/01/2023)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 52/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng.

Khách online:2523
Lượt truy cập: 155.159.225