Hợp nhất Thông tư Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới (28/06/2022)

Bộ GTVT vừa có Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BGTVT ngày 24/6/2022 hợp nhất Thông tư Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới.

Khách online:841
Lượt truy cập: 148.006.500