Phê duyệt báo cáo đánh giá TĐMT của dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng (01/04/2022)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 415/QĐ-BGTVT ngày 30/03/2022 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (TĐMT) của dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng.

Khách online:15478
Lượt truy cập: 140.506.337