Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn việc thông qua, chấp nhận quy định UNR

Thứ năm, 09/03/2023 13:51
Ngày 08/3/2023, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã ký Quyết định số 190/QĐ-BGTVT thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn việc thông qua, chấp nhận quy định UNR; thừa nhận giấy chứng nhận, báo cáo thử nghiệm, kết quả đánh giá sự phù hợp cấp cho xe cơ giới và phụ tùng, thiết bị, hệ thống, tổng thành, linh kiện của xe cơ giới theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc là thành viên.

Theo đó, thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định hướng dẫn việc thông qua, chấp nhận quy định UNR; thừa nhận giấy chứng nhận, báo cáo thử nghiệm, kết quả đánh giá sự phù hợp cấp cho xe cơ giới và phụ tùng, thiết bị, hệ thống, tổng thành, linh kiện của xe cơ giới theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc là thành viên (sau đây gọi tắt là Nghị định).

Ban Soạn thảo do ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT làm Trưởng Ban; các ông/bà: Lê Văn Dương, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Chu Thị Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Phạm Minh Thành, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam làm Phó Trưởng Ban; cùng 22 Thành viên của Ban Soạn thảo.

Tổ Biên tập do ông Trần Quang Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường làm Tổ trưởng; ông Phạm Minh Thành, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam làm Tổ phó; cùng 18 Tổ viên của Tổ Biên tập.

Chi tiết Quyết định số 190/QĐ-BGTVT ngày 08/3/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT về thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13091
Lượt truy cập: 157.696.070