Đảng ủy Bộ GTVT thăm và chúc mừng 3 cơ quan truyền thông của Bộ GTVT nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT và Đoàn Thanh niên Bộ GTVT thăm và chúc mừng Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT nhân Kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016).
Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT và Đoàn Thanh niên Bộ GTVT thăm và chúc mừng Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT nhân Kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016).
Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT và Đoàn Thanh niên Bộ GTVT thăm và chúc mừng Báo Giao thông nhân Kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016).
Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT và Đoàn Thanh niên Bộ GTVT thăm và chúc mừng Tạp chí GTVT nhân Kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016).
Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT và Đoàn Thanh niên Bộ GTVT thăm và chúc mừng Tạp chí GTVT nhân Kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016).
javascript

Album cùng chuyên mục

Trang Tiếp Cuối