Thông tin báo chí về việc điều chỉnh quy định mức giá tối thiểu trong khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa

Thứ ba, 07/09/2021 14:22

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

                                Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY ĐỊNH MỨC GIÁ TỐI THIỂU TRONG KHUNG GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH TRÊN CÁC ĐƯỜNG BAY NỘI ĐỊA

Tại Thông báo số 223/TB-VPCP ngày 24/8/2021 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá quý II/2021 ngày 13/8/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT quy định giá dịch vụ  vận chuyển hàng không nội địa cho phù hợp với pháp luật về hàng không, pháp luật về giá nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích người tiêu dùng, đơn vị cung ứng dịch vụ và quyền lợi của Nhà nước. 

Bộ GTVT đã triển khai các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 223/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, trong đó đã giao Cục Hàng không Việt Nam rà soát, đề xuất khung giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa cho phù hợp với pháp luật về hàng không, pháp luật về giá nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích người tiêu dùng, đơn vị cung ứng dịch vụ và quyền lợi của Nhà nước. 

Hiện nay Cục Hàng không đã có báo cáo và đề xuất phương án về Bộ GTVT, tuy nhiên đây là một vấn đề có tính tác động rất lớn, nên quan điểm của Bộ GTVT là hết sức cẩn trọng, khách quan, có sự tính toán khoa học, đặc biệt phải xem xét, đánh giá kỹ lưỡng những quy định pháp luật liên quan, những tác động đến thị trường và người dân, cũng như quyền lợi của Nhà nước và quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp hàng không; bên cạnh đó cũng cần đánh giá kỹ lưỡng tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đối với toàn ngành Hàng không trong giai đoạn vừa qua và gian đoạn tiếp theo. 

Chính vì vậy, Bộ GTVT đang chỉ đạo các cơ quan tham mưu nghiên cứu và đưa ra nhiều kịch bản, phương án khác nhau trong đó có đánh giá tác động cụ thể;tổ chứclàm việc, xin ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, các chuyên gia và người dân để xem xét, quyết định.

Trân trọng./.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8106
Lượt truy cập: 157.678.298