Công bố Cảng thủy nội địa hành khách: Cảng du thuyền Mỹ Tho được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài (04/03/2021)

Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 320/QĐ-BGTVT công bố Cảng thủy nội địa hành khách: Cảng du thuyền Mỹ Tho được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.

Quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành GTVT (04/03/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 04/TT-BGTVT ngày 26/2/2021 "Quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải".

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký ban hành văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển (03/03/2021)

Ngày 02/3/2021, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã ký ban hành văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGTVT.

Ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng hải (03/03/2021)

Ngày 02/3/2021, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã ký ban hành Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGTVT.

Văn bản hợp nhất Quy định chi tiết Chương trình ANHK và kiểm soát chất lượng ANHK Việt Nam (03/03/2021)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGTVT ngày 04/02/2021 Quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không (ANHK) và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:2578
Lượt truy cập: 116314753